O Láske....

125. výročie sebaobetovania sa sv. Terézie Milosrdnej Láske

,,Deviateho júna tohto roku, na sviatok Najsvätejšej Trojice, sa mi dostalo milosti pochopiť viac ako kedykoľvek predtým, ako si Ježiš želá byť milovaný.”(1) Týmito slovami sv. Terézia z Lisieux približuje Matke Agnese v Rukopise A svoj nový objav. Terézia bola veľmi vnímavá a citlivá na Božie vnuknutie, a hľadanie pravdy bolo pre ňu prioritou. Vieme, že vždy chcela robiť Bohu radosť a túžila po najdokonalejšom prejave svojej lásky voči

 

Čítať ďalej...

Slávnosť Najsvätejšej Trojice

Milí naši priatelia. Dnes je nedeľa - slávnosť Najsvätejšej Trojice. Ponúkame vám ako duchovný pokrm na dnešný deň nádhernú modlitbu francúzskej karmelitánky sv. Alžbety od Najsvätejšej Trojice. Môžete si jej slová vytlačiť a vziať so sebou na popoludňajšiu prechádzku, či odpočinok v prírode. A keď sa váš pohľad zatúla niekde do trávy a spočinie na drobnom trojlístku, pripomeňte si, že trojlístok je symbolom Najsvätejšej Trojice. Často sa môžete stretnúť s týmto symbolom v našich chrámoch, kde zdobí okná či stĺpy. Že ste ho ešte nevideli???......Ale áno, určite. Len ste si to pravdepodobne vôbec neuvedomili.....

 

Čítať ďalej...

Zoslanie Ducha Svätého

Slávnosť Zoslania Ducha Svätého – Turíce sa slávi 50 dní po Veľkej noci. Skončí sa tak veľkonočné obdobie. V deň Turíc (po skončení siedmich veľkonočných týždňov) sa Kristova Veľká noc završuje vyliatím Ducha Svätého, ktorý je zjavený, daný a udelený ako božská osoba. V ten deň je plne zjavená Najsvätejšia Trojica. Od toho dňa je Kráľovstvo, ktoré ohlasoval Kristus, otvorené pre tých, čo v neho veria. Vyliatím Ducha Svätého v deň Turíc bola Cirkev zjavená svetu.

Do 4. storočia slávili kresťania na Turíce nielen koniec veľkonočného obdobia,

 

Čítať ďalej...

Duch Svätý v náuke sv. Jána od Kríža

Úvaha nad prítomnosťou Ducha Svätého v náuke sv. Jána od Kríža sa odvoláva hlavne na štruktúry života duchovného človeka, na priestor daru milosti, daru zjednotenia. Duch Svätý vyjadruje otvorenosť Boha voči človekovi, dynamický nadprirodzený prvok, prekračujúci mieru ľudskej prirodzenosti. Objavuje sa ako tvorivý a oživujúci (creator et vivificans spiritus) a ako ten, ktorý spája človeka s Bohom, spája s Božou láskou a skrze túto lásku s Ním zjednocuje. Tento Duch, nový duch je zároveň daný s novým srdcom, ako hovorí Ezechiel: „Vtedy im dám jednotné srdce a jednotného ducha vložím do ich vnútra.“ (Ez 11, 19). Nový Zákon nám ukazuje Ducha Svätého ako toho, kto je prítomný v diele spásy.

Čítať ďalej...

Výlet k rotunde sv. Juraja

V sobotu 23. mája 2020 sme si urobili výlet - púť k rotunde sv. Juraja nad Nitrianskou Blatnicou. Hoci nám skoro celý deň pršalo i tak nás to neodradilo :) Z pekne prežitého dňa máme milé spomienky. FOTO

 

Novéna k Duchu Svätému

O niekoľko dní budeme sláviť zoslanie Ducha Svätého. Pripraviť sa na túto slávnosť môžeme aj modlitbou novény k Duchu Svätému. https://modlitba.sk/?p=7921

 "Naozaj si obdivuhodné, Božie Slovo, v Duchu Svätom, keď spôsobuješ, že ťa on tak vlieva do duše, aby sa celkom spojila s Bohom, počala Boha, poznala Boha a okrem Boha v ničom nehľadala záľubu. A Duch Svätý prichádza do duše označený drahocennou pečaťou krvi Slova, čiže zabitého Baránka. Ba viac, táto krv ho pobáda, aby prišiel, hoci aj sám Duch sa hýbe a túži prísť." sv. Mária Magdaléna de Pazzi

Nanebovstúpenie Pána

Čo nám chce sv. Terezka v dnešný sviatočný deň Nanebovstúpenia Pána povedať? "Pretože Ježiš opäť vystúpil na nebesia, môžem Ho nasledovať iba podľa stôp, ktoré zanechal. Ale aké žiarivé sú tieto stopy, aké príjemné fluidum majú! Stačí mi len pozrieť sa do svätého evanjelia... a viem, ktorým smerom mám bežať." (sv. Terézia z Lisieux)

Skutky apoštolov − Sk 1, 1-11

Pred ich očami sa vzniesol

Milý Teofil, v prvej knihe som rozprával o všetkom, čo Ježiš robil a učil od začiatku až do dňa, keď dal skrze Ducha Svätého príkazy apoštolom, ktorých si vyvolil, a vzatý bol do neba. Po svojom umučení im poskytol mnoho dôkazov, že žije, keď sa im štyridsať dní zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve. A keď s nimi stoloval, prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby

Čítať ďalej...

Vyhľadávanie

Prihlásenie