12. modlitbové stretnutie

8. marca 2019 sa v našom kláštore uskutočnilo 12. stretnutie ctiteľov Karmelu a karmelitánskeho škapuliara. Témou tohto stretnutia bola SV. TERÉZIA OD DIEŤAŤA JEŽIŠA. Stretnutie viedol o. Miloš Viktorín, bosý karmelitán, ktorý pôsobí na Starých Horách. Okrem našej komunity sa stretnutia zúčastnili aj členovia svetského rádu bosých karmelitánov a členovia škapuliarskeho bratstva a priaznivci karmelitánskej špirituality. Po privítaní nasledovala prednáška. PREDNÁŠKA

Čítať ďalej...

Veľkopôstna modlitba

"Pane a Vládca môjho života, zažeň odo mňa ducha lenivosti, nedbalosti, lakomstva a prázdnych rečí.
 Udeľ mne, svojmu nehodnému služobníkovi ducha čistoty, pokory, trpezlivosti a lásky.
 Áno Pane a Vládca, daj aby som poznal svoje hriechy a neodsudzoval svojho brata, lebo ty si zvelebený na veky vekov. Amen."

Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Bože, očisť moje hriechy a zmiluj sa nado mnou. Mnoho ráz som zhrešil, Pane, odpusť mi.

Čítať ďalej...

Obdobie veľkého pôstu

Pôst je časom očistenia, obrátenia a odpustenia s cieľom znovu nájsť stratenú jednotu. Modlitba, pôst a almužna sú zbraňou v duchovnom boji proti zlu. Pôst je jedným z prostriedkov, ako preukázať lásku Bohu a blížnemu.

"Pôst možno praktizovať v jeho starých či nových formách ako znak vnútorného obrátenia, pokánia a osobného umŕtvovania a zároveň ako znak zjednotenia s ukrižovaným Kristom a solidarity s tými, ktorí hladujú, a s tými, ktorí trpia."(Exhortácia k pokániu XXVI, Ján Pavol II.)

Spôsob ako prežívať pôst nám Boh ponúka aj skrze proroka Izaiáša:

Čítať ďalej...

Pozvánka na modlitbové stretnutie

Srdečne vás pozývame na 12. modlitbové stretnutie ctiteľov Karmelu a karmelitánskeho škapuliara, ktoré sa uskutoční dňa 8. marca 2019 v našom kláštore v Nitre od 17.00 hod. Témou dvanásteho stretnutia bude SV. TERÉZIA OD DIEŤAŤA JEŽIŠA. Stretnutie bude viesť bosý karmelitán. Pre záujemcov bude možnosť prijať karmelitánsky škapuliar.

Čítať ďalej...

135. výročie narodenia

24. fabruára si v našej kongregácii pripomíname 135. výročie narodenia nášho o. zakladateľa Anzelma Macieja Gądka.

Otec Anzelm Matej Gądek sa narodil 24. februára 1884 v Marszowiciach (Maršoviciach), v krakovskej diecéze. Naše sestry v Poľsku pozývajú túto milú udalosť osláviť 24. februára 2019 v rodnej farnosti Nanebovzatia Panny Márie v Niegowici.

 

Čítať ďalej...

11. modlitbové stretnutie

25. januára 2019 sa v našom kláštore uskutočnilo 11. stretnutie ctiteľov Karmelu a karmelitánskeho škapuliara. Témou tohto stretnutia bolo pokračovanie témy: sv. Ján od Kríža. Stretnutie viedol o. Ján Števkov, bosý karmelitán, ktorý pôsobí na Starých Horách. Okrem našej komunity sa stretnutia zúčastnili aj členovia svetského rádu bosých karmelitánov a členovia škapuliarskeho bratstva a priaznivci karmelitánskej špirituality. Po privítaní nasledovala prednáška. PREDNÁŠKA

Čítať ďalej...

11. modlitbové stretnutie - pozvánka

Srdečne vás pozývame na 11. modlitbové stretnutie ctiteľov Karmelu a karmelitánskeho škapuliara, ktoré sa uskutoční dňa 25. januára 2019 v našom kláštore v Nitre od 17.00 hod. Témou jedenácteho stretnutia bude pokračovanie témy SV. JÁN OD KRÍŽA. Stretnutie bude viesť o. Ján, bosý karmelitán. Pre záujemcov bude možnosť prijať karmelitánsky škapuliar.

Sv. omša za dobrodincov

30. novembra 2018 bola v našej kláštornej kaplnke odslúžená sv. omša za všetkých naších dobrodincov.

Ďakujeme našim rodinám, známym, priateľom a dobrodincom, ktorí nás modlitbou, materiálne a finančne podporujete. Sme vďačné za každý dar. Nech dobrý Pán odmení vašu štedrosť svojím požehnaním, potrebnými milosťami, zdravím a pokojom v srdciach. Denne sa za vás všetkých modlíme.

 

Vyhľadávanie

Prihlásenie