Noviciát

Po roku postulátu sestra začína noviciát. Sestra prijíma k svojmu odevu biely závoj. Čas noviciátu je obdobím úplného vovedenia do rehoľného života. V našej kongregácii je jeho cieľom hlbšie poznanie povolania vlastné pre Karmel Dieťaťa Ježiša. Sestry novicky "ochutnávajú" spôsob života karmelitánky. Majú možnosť formovať myseľ a srdce v duchu Božieho detstva a potvrdiť svoje úmysly. Noviciát je nenahraditeľným a špeciálnym obdobím formácie, pretože novicky cez špecifický štýl života kongregácie začínajú dávať osobnú odpoveď na volanie Krista. Noviciát trvá 2 roky. Dom noviciátu je spoločný pre všetky tri provincie.   

                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

Vyhľadávanie

Prihlásenie