Novéna k sv. Jozefovi 2022

Nasledujúcich deväť dní vás pozývame k spoločnej modlitbe novény k sv. Jozefovi. Deviatnikom nás budú sprevádzať svätí karmelitánskeho rádu. Link novény na jednotlivý deň nájdete na našom youtube kanály https://www.youtube.com/channel/UCW7pMs_J-PLF5ieDf0-EMRw a na facebooku: Karmelitánky Dieťaťa Ježiša.

1. deň novény k sv. Jozefovi - s Pannou Máriou, Kráľovnou a ozdobou Karmelu

https://www.youtube.com/watch?v=FeSyboW7yBQ

Veľký pôst 2022

Dnes na popolcovú stredu sa so Svätým Otcom a celým svetom spájame v modlitbách a pôste za pokoj na Ukrajine. Začíname pôstny čas a opäť je tu ponuka prežiť ho s karmelitánskymi online exercíciami na tému: Žiť Božie milosrdenstvo so svätými Karmelu. www.exercicie-online.karmel.at Prajeme a vyprosujeme pokojný a milostivý čas veľkého pôstu.

Modlitba za mier a zmierenie medzi národmi

Deň zasväteného života

Dnešný sviatok obetovania Pána je zároveň aj svetovým dňom zasväteného života. Pre našu kongregáciu sa dnes končí jubilejný rok 100. výročia založenia. Avšak pokračujeme rokom vďakyvzdania. Chceme Pánu Bohu ďakovať za hojnosť milostí a požehnania udelených nám počas jubilejného roku. 

 

 

Oslava jubilea v našej kaplnke

V našej kaplnke sme 31. decembra 2021 jubileum storočnice oslávili sv. omšou, ktorú celebroval o. Ján, bosý karmelitán. Po slávnostnej sv. omši nasledovala adorácia, pri ktorej sme ďakovali Pánu Bohu nielen za uplynulý rok, ale aj za všetky milosti 100 rokov trvania našej kongregácie. FOTO

 

Spomienka na 31. december 1921 - 2021

Dokumentárny film o našom otcovi zakladateľovi

Naše oslavy storočnice vrcholia.
Kto by mal záujem vidieť a počuť "naživo" nášho otca zakladateľa, o. Anzelma Gądka, bosého karmelitána, ponúkame linky na krátky dokumentárny film, z jeho života v Karmeli.

Oslavy našej storočnice vrcholia

Oslavy 100. výročia založenia našej kongregácie vrcholia. Dnes oslavujeme spoločným stretnutím - niektoré sestry fyzicky, ostatné virtuálne a duchovne spojené - v Krakove v karmelitánskom inštitúte duchovnosti. Od 9.45 hod. do cca 16.30 bude možnosť byť online na našom celodennom stretnutí.
Ak by ste mali chuť nahliadnuť, ponúkame link:
 
 

Vyhľadávanie

Prihlásenie