Stretnutie kurzu Samuel

V nedeľu 6. októbra 2019 sa v našom kláštore uskutočnilo prvé stretnutie kurzu Samuel druhého a nultého ročníka. Raz v mesiaci sa stretávame vždy v inom kláštore. Mladým v kurze prajeme vytrvalosť a radosť zo stretnutia s Božím Slovom. FOTO

 

Novéna k sv. Terézii od Ježiša

Od 6. októbra sa na slávnosť sv. Terézie Avilskej pripravujeme modlitbou novény.

Sv. Terézia od Ježiša (Avilská alebo Veľká), španielska mystička, zakladateľka reformovaných (bosých) karmelitánok; cirkevná učiteľka, spolupatrónka Európy.

Narodila sa v Avile v Španielsku 28. marca roku 1515. Vstúpila do karmelitánskej rehole, kde veľmi pokročila na ceste dokonalosti a mala mystické zjavenia. Podujala sa zreformovať svoju rehoľu, pričom musela znášať veľa príkoria, ale nezlomným duchom dokázala všetko prekonať. Napísala aj niekoľko kníh naplnených hlbokou náukou a potvrdených vlastnou skúsenosťou. Zomrela v Albe de Tornes 4. októbra roku 1582.

Čítať ďalej...

Slávnosť sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša a Svätej Tváre

30. september je dňom výročia smrti sv. Terézie z Lisieux, patrónky našej kongregácie. Na vigíliu sviatku sme si ju v našej kaplnke uctili slávnostnou sv. omšou, ktorú celebroval o. Miloš Viktorín, bosý karmelitán. Spolu s nami sv. Terezku oslávili aj študentky bývajúce u nás a ďalší hostia. Po sv. omši nasledoval obrad požehnania ruží. Je to tradičný obrad na sviatok sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša, ktorá povedala, že po svojej smrti bude sypať dážď ruží milostí. Po ňom sme si uctili relikvie Oslávenkyne :) a vylosovali si myšlienky - slová sv. Terezky. Po duchovnom slávení sme pokračovali v milom agapé. Nové študentky sa zoznámili so všetkými sestrami komunity. FOTO

 

Správy z miniinternátu

V minulom akademickom roku niekoľko študentiek bývajúcich u nás úspešne skončilo svoje vysokoškolské štúdium. Od 23. septembra 2019 sme v novom školskom akademickom roku privítali nové študentky, ktoré budú počas svojho štúdia bývať u nás. Všetkým ôsmym študentkám prajeme hojnosť Božích milostí, síl a pevnú vôľu.

Novéna k sv. Terézii od Dieťaťa Ježiša a Sv. Tváre

Od 22. septembra sa začína novéna k sv. Terézii od Dieťaťa Ježiša a Svätej Tváre, patrónke našej kongregácie.

Deviatnik ku cti sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša

Prvý deň (22. september) - Túžby

Sme slabí. Svätá Terézia, ty vieš, čo to znamená. Prežívala si svoju nemohúcnosť, ale úbohosť sa stala tvojou výsadou. Pomôž nám získať "oči a srdce orla" a túžiť po tom, čo nám chce dobrý Boh darovať.

"Ó, Najsvätejšia Trojica, jediný Bože! Túžim milovať ťa a pôsobiť, aby ťa milovali, túžim pracovať na oslavu svätej Cirkvi, zachraňujúc duše na zemi a vyslobodzujúc duše trpiace v očistci. Túžim dokonale plniť tvoju vôľu a dosiahnuť stupeň slávy, ktorý si mi pripravil vo svojom kráľovstve; skrátka, túžim stať sa svätou. Cítim však svoju nemohúcnosť, a preto ťa prosím, môj Bože, ty sám buď mojou Svätosťou!"

Čítať ďalej...

Pozvánka na celoslovenské stretnutie

Svätý Eliáš, prorok

20. júla slávime sviatok SV. ELIÁŠA, PROROKA A NÁŠHO OTCA

Prorok Eliáš vystupuje vo Svätom písme ako Boží muž, ktorý chodí neustále v Božej prítomnosti, zo všetkých síl bojuje za kult jediného pravého Boha a je zapálený veľkou horlivosťou za jeho chválu. Jeho zákon bránil na hore Karmel v čase slávneho boja, a potom bol obdarený hlbokou skúsenosťou živého Boha. Na mníšsku tradíciu Eliáša nadviazali prví pustovníci, ktorí sa na tejto hore zhromaždili v 12. storočí, položili tu základ mníšskeho života a prijali spôsob života veľkého proroka ako aj Bohorodičky za svoju duchovnú náplň.

 

Čítať ďalej...

Slávnosť Panny Márie Karmelskej

16. júl – slávnosť Preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel

Na Slovensku sa väčšinou používa ľudový názov Panny Márie Karmelskej alebo Škapuliarskej. Tento sviatok sa teší veľkej úcte veriacich už po stáročia. Dosvedčujú to aj mnohé pútnické miesta na Slovensku: Gaboltov (17. Stor.), Stropkov (r. 1754), Humenné, Streda nad Bodrogom, Tulčík, Veľký Šariš, Topoľčianky (17. Stor.), Banská Belá, Hontianske Nemce, Domaniža (r. 1791), Bôrka, Spišská Nová Ves – Šulerloch, Trstená, Korytárky, Nitrianske Pravno, Žarnovica, Žiar nad Hronom... Pri niektorých pútnických miestach vznikli aj Bratstvá Panny Márie Škapuliarskej, ktoré sa rozvíjajú aj v iných mestách a obciach.

Čítať ďalej...

Vyhľadávanie

Prihlásenie