Myšlienky

ČÍM VIAC MA BUDETE UCTIEVAŤ, TÝM VIAC VÁS BUDEM ŽEHNAŤ!

 

"Boh sa stal pre vás smrteľným."

                                                                             sv. Terezka

 

"Boha oslovujeme ľudským jazykom, aby sme ho mohli milovať ľudským srdcom."

Boží služobník o. Anzelm

 

 

"V tejto požehnanej noci, o ktorej je napísané, že v nej zažiarila sláva samého Boha, dobrotivý Ježiš, ktorý sa z lásky ku mne stal dieťaťom, vyslobodil ma z plienok a nedokonalostí detstva." 

                                                  sv. Terezka


"Celý Karmel je trónom Božieho Dieťaťa a jeho svätí synovia sú prvými svätými pastiermi pri jasličkách Ježiška."

Boží služobník o. Anzelm

 

" V tejto noci, kedy sa Boh z lásky ku mne stal slabým a trpiacim, urobil ma silnou a odvážnou. Obliekol ma do svojho brnenia a od tejto požehnanej noci som neutrpela v boji nijakú porážku. Naopak, ponáhľala som sa od jedného víťazstva k druhému a začali sa veľké "preteky"..."

                                                           sv. Terezka

 

"Dieťatko je vašou cestou,

Otcovo Slovo je vašou múdrosťou

a svetlo Jeho milosti je vaším životom."

                                                                 Boží služobník o. Anzelm

 

"Aké šťastie, že sa Boh stal človekom, aby sme Ho mohli milovať... Ináč by sme sa to neodvážili."

                              sv. Terezka

 

Terézia milovala krátky dialóg, ktorý sa pripisuje sv. Bernardovi:

"Ježiš, čo Ťa urobilo takým malým?" "Láska"! 

                                                                                                              sv. Terezka

Vyhľadávanie

Prihlásenie