Slávnosť sv. Jozefa

19. marca slávi Cirkev slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie. Tento deň je v Karmeli  vždy milou slávnosťou. Sv. Jozefa si uctieva mnoho rádov, reholí a spoločností, a tak je to aj v karmelitánskom ráde a karmelitánskych kongregáciách. Pre našu komunitu v Nitre je o to slávnostnejší, pretože náš rehoľný dom a kaplnka sú pod patrocíniom sv. Jozefa.

Keď uvažujeme o svätom Jozefovi, prvá vec, ktorá nám prirodzene príde na um je skutočnosť, že bol najoddanejším, najnábožnejším mužom, aký kedy žil. Žiadna iná ľudská bytosť nebola nikdy tak oddaná vo svojej službe Kristovi a Márii, ako svätý Patriarcha z Nazareta. V tom spočíva jeho hlavný úspech a jeho najväčšia chvála. Netreba ani hovoriť, že najistejšie znamenie osobnej úcty k svätému Jozefovi je v tom, že sa k nemu často modlíme. Jeho dobrí priatelia vždy k nemu volali v čase potreby, keď boli v pochybnostiach, alebo znechutení. Nehovoríme len o modlitbe vyprosujúcej. Samozrejme , že máme prosiť tohto svätca, aby nám pomohol v našich materiálnych potrebách, ako je nájdenie zamestnania, alebo úspech v práci. Ale tu myslíme na modlitbu na vyššej úrovni. Z tohto

Čítať ďalej...

Svätý Jozef - Ochranca Karmelu

„Nechápem, ako môže niekto rozjímať o Kráľovnej anjelov, o tých rokoch, ktoré prežila s dieťaťom Ježišom, a zároveň neďakovať svätému Jozefovi za oddanosť, s akou sa o nich staral.“

Chcela som všetkých presvedčiť, aby mali úctu k tomuto slávnemu svätcovi, a to pre veľkú skúsenosť, ktorú mám ohľadom dobier, ktoré získava od Boha. ....lebo dušiam veľmi prospieva, keď sa mu odporúčajú.“ KŽ 6-7       

sv. Terézia od Ježiša

Zajtra, 19. marca je v cirkevnom kalendári slávnosť sv. Jozefa. Pri tejto príležitosti vám ponúkame prednášku, ktorú pripravila naša sr. Dominika.

Čítať ďalej...

Príprava na slávnosť sv. Jozefa

Včera, 11. marca sme začali novénu k sv. Jozefovi. Od tohto slávneho svätca sa chceme učiť pokore, tichosti, poslušnosti a odovzdanosti. Sv. Jozef, vyprosuj nám vytrvalosť v dobrom.

Z Rečí svätého kňaza Bernardína Sienského

(Sermo 2, de S. Joseph: Opera 7, 16. 27-30)

Verný živiteľ a strážca

Pre všetky osobitné milosti, ktoré dostáva nejaký rozumom obdarený tvor, platí všeobecné pravidlo: Kedykoľvek si Boh vo svojej dobrote vyberie niekoho na nejakú úlohu alebo do nejakého vyššieho stavu, dá mu všetky charizmy, ktoré takto vyvolená osoba nevyhnutne potrebuje pre svoju úlohu a ktoré ju veľmi vyznačujú.

Čítať ďalej...

Dôležitá informácia

Z dôvodu aktuálnej situácie na Slovensku ohľadom šírenia koronavírusu COVID-19 rušíme plánované modlitbové stretnutie, ktoré sa malo uskutočniť 13. marca 2020.

Novéna k sv. Jozefovi

10. marca začína novéna k sv. Jozefovi, ktorý je v Karmeli, ale aj v celej Cirkvi veľmi uctievaný aj vďaka sv. Terézii od Ježiša. V roku 1870 pápež Pius IX. vyhlásil sv. Jozefa za patróna všeobecnej Cirkvi. Pápež Lev XIII. zhrňuje učenie Cirkvi ohľadom sv. Jozefa takto: Božská domácnosť, ktorú Jozef riadil ako s otcovskou autoritou, obsahovala začiatok novej Cirkvi. Najsvätejšia Panna je matkou všetkých kresťanov, lebo je Ježišovou matkou a preto, že ich porodila na vrchu Kalvárie uprostred neopísateľných Vykupiteľových utrpení. Ježiš je takpovediac prvorodeným z kresťanov, ktorí sú jeho bratmi adopciou a vykúpením. Z týchto úvah uzatvárame, že požehnaný Patriarcha sa musí pozerať na celé množstvo kresťanov, ktorí tvoria Cirkev, ako na osobitným spôsobom zverených jeho opatere. Toto je jeho nespočetná rodina roztrúsená po všetkých zemiach, nad ktorými vládne určitým druhom otcovskej autority, lebo je manželom Márie a otcom Ježiša Krista. Takto je to v súlade s rozumom, a požehnanému Jozefovi každým spôsobom prislúcha, aby, ako raz bolo jeho posvätným poverením pozorne a starostlivo chrániť Nazaretskú Rodinu, nehľadiac na to, čo sa prihodilo, tak teraz mocou jeho nebeského patrónstva má zase chrániť a obraňovať Kristovu Cirkev. (Cahiers de Joséphologie 9 - 1961)

Čítať ďalej...

Pôstne obdobie-online exercície

Začína sa obdobie veľkého pôstu. Ak túžite hlbšie prežiť tento čas, dávame do pozornosti veľkopôstne online exercície - duchovné cvičenia, ktoré pripravili bratia bosí karmelitáni a sestry karmelitánky z Rakúska. Sprievodcom karmelitánskych duchovných cvičení bude sv. Ján od Kríža. www.exercicie-online.karmel.at  Prajeme všetkým požehnaný čas veľkého pôstu.

Veľký pôst

Blíži sa čas veľkého pôstu. Pôst je časom očistenia, obrátenia a odpustenia s cieľom znovu nájsť stratenú jednotu. Modlitba, pôst a almužna sú zbraňou v duchovnom boji proti zlu. Pôst je jedným z prostriedkov, ako preukázať lásku Bohu a blížnemu. "Pôst možno praktizovať v jeho starých či nových formách ako znak vnútorného obrátenia, pokánia a osobného umŕtvovania a zároveň ako znak zjednotenia s ukrižovaným Kristom a solidarity s tými, ktorí hladujú, a s tými, ktorí trpia."(Exhortácia k pokániu XXVI, Ján Pavol II.)

Čítať ďalej...

Správy z našej komunity

7. februára 2020 k nám zavítalo sedem našich sestier z Poľska z Barčíc. V komunite je aj Slovenka, sr. Monika. Sestry si urobili celodenný výlet. Najprv sa pokochali krásami stredného Slovenska a potom prišli navštíviť našu nitriansku komunitu :) Aspoň pár hodín sme sa tešili väčšiemu sesterskému spoločenstvu. FOTO

15. februára 2020 sme si urobili celodennú rekreáciu. Navštívili sme bratov karmelitánov na Starých Horách a prežili sme pekné a radostné chvíle na čerstvom vžduchu :) FOTO

Vyhľadávanie

Prihlásenie