sr. Terézia (Božia služobnica)

Janina sa narodila 14. júna 1885 vo Wieluni ako siedme dieťa manželov Kierocińských.

V roku 1909 stretla o. Anzelma Gądka, bosého karmelitána, ktorý sa stal jej duchovným vodcom. On ju uviedol do karmelitánskej špirituality. Pod jeho vplyvom vstúpila do svetského karmelu v Krakove. Neskôr ako spoluzakladateľka 25 rokov viedla kongregáciu sestier karmelitánok Dieťaťa Ježiša založenú o. Anzelmom. 

Zomrela 12. júla 1946 v Sosnovci. Od roku 1988 trvá beatifikačný proces Božej služobnice matky Terézie v Kongregácii pre svätorečenia v Ríme.

 

 

Vyhľadávanie

Prihlásenie