Novéna ruží k sv. Terézii od Dieťaťa Ježiša

Novéna ruží k sv. Terézii od Dieťaťa Ježiša

„Svoj čas v nebi budem tráviť tak, že budem konať dobro na zemi. Nechám padať dážď ruží“. sv. Terézia od Dieťaťa Ježiša

Čítať ďalej...

Chválospev lásky sv. Terézie

CANTICLE OF LOVE

https://www.youtube.com/watch?v=DdGnPG-yWdY

Čítať ďalej...

Litánie k sv. Terézii od Dieťaťa Ježiša a Svätej Tváre

Litánie k sv. Terézii od Dieťaťa Ježiša a Sv. Tváre

Pane, zmiluj sa,
Kriste, zmiluj sa,
Pane, zmiluj sa,

Čítať ďalej...

Novéna II. k sv. Terézii od Dieťaťa Ježiša

Deviatnik ku cti sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša II.

Prvý deň (22. september) - Túžby

Sme slabí. Svätá Terezka, ty vieš, čo to znamená. Prežívala si svoju nemohúcnosť, ale úbohosť sa stala tvojou výsadou. Pomôž nám získať "oči a srdce orla" a túžiť po tom, čo nám chce dobrý Boh darovať.

Čítať ďalej...

Novéna I. k sv. Terézii od Dieťaťa Ježiša

Deviatnik ku cti sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša I.

Úvodná modlitba(Opakuje sa každý deň)

Nebeský Otče, ty si sv. Teréziu od Dieťaťa Ježiša vyvolil, aby nás učila ceste úplnej dôvery. Ona nás predišla na tejto malej a kráľovskej ceste detstva a mohla z vlastnej skúsenosti povedať: "Nedostatok dôvery uráža Pána" a "Moja nádej nebola nikdy sklamaná". Na príhovor sv. Terézie mi pomôž v mojej úpenlivej prosbe a posilni moju dôveru v tvoju dobrotu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Záverečná modlitba(Opakuje sa každý deň)

Čítať ďalej...

Dnešný deň...

Čítať ďalej...

Modlitba sv. Terézie

Nekonečný Bože, nauč ma povolaniu lásky!                                                                                                                          

Preto si želám a prosím:

Čítať ďalej...

Sebaobetovanie

J. M. J. T.

Sebaobetovanie

ako zápalná žertva

Milosrdnej Láske Pána Boha

Čítať ďalej...

Vyhľadávanie

Prihlásenie