Info :)

S radosťou vám oznamujeme, že od 1. mája sme prítomné aj na facebooku :) ako Karmelitánky Dieťaťa Ježiša. Mesiac máj je mariánskym mesiacom. S Pannou Máriou, Kráľovnou Karmelu chceme na virtuálnej sieti byť s vami a pre vás. Prajeme požehnaný čas.

 

Mária v živote Karmelu

Mesiac máj je mesiacom Panny Márie. V ňom si pripomíname aj deň matiek, v ktorom ďakujeme Bohu za naše mamy. Pri loretánskych litániách a rozjímaniach ďakujeme Pánovi, že nám dal svoju Matku, aby bola aj našou Matkou. Ďakujeme, že smieme byť tiež jej deťmi. Je našou Matkou, Kráľovnou, Ochrankyňou a Orodovníčkou.

Mariánska úcta má hlboké korene v Božom Slove a má pevný základ v pravdách kresťanskej náuky. Mariánsky kult má svoj počiatok

Čítať ďalej...

Sv. Jozef, robotník

Dnešný deň sme slávili spomienku na sv. Jozefa, robotníka. Keďže náš kláštor a kaplnka sú zasvätené sv. Jozefovi, ženíchovi Panny Márie, tento deň bol pre nás o to milší. A tento deň, 1. máj padol v tomto roku na prvý piatok v mesiaci. Uctili sme si Božské Srdce Ježišovo, ktoré sa obetovalo z lásky k nám. Zároveň mesiac máj je najkrajším mariánskym mesiacom.1. máj je s osobou sv. Jozefa spojený aj sviatkom práce. Cirkev nám na dnešný deň v liturgii posvätného čítania ponúka aj úryvok z pastorálnej konštitúcie Gaudium et spes Druhého vatikánskeho koncilu o Cirkvi v dnešnom svete.

 

Čítať ďalej...

Z kroniky kongregácie

V piatok, 24. apríla 2020 w Łodzi odišla do domu Otca matka Narcyza od Ducha Svätého a Nepoškvrnenej. Po veľmi dlhej a ťažkej chorobe odovzdala dušu Stvoriteľovi. Matka Narcyza (Maria Chmura) sa dožila 85. rokov života, 62. rokov prežila v kongregácii. Pohreb matky sa uskutoční v stredu, 29. apríla o 12.30 hod. w Łodzi. Sv. omšu bude celebrovať o. biskup Marek Marczak v kláštornom kostole bratov bosých karmelitánov. Pred sv. omšou bude modlitba sv. ruženca. NAŽIVO

V perspektíve blížiaceho sa jubilea, 100. výročia založenia našej kongregácie (1921-2021) môžeme presvedčivo povedať, že matka Narcyza zohrala dôležitú úlohu v dejinách kongregácie. Pre sestry bola svedkom viery a vernosti charizme kongregácie. Do Karmelu Dieťaťa Ježiša vstúpila v r. 1958

Čítať ďalej...

Karmelitánske aktuality

Milí priatelia, chceme sa s vami podeliť, ako my - naša komunita, ale aj sestry našej kongregácie - pomáhame v boji s koronavírusom. Predovšetkým modlitbou. Za všetkých chorých, nakazených koronavírusom, zdravotný personál a lekárov, ktorí sú v nasadení pri liečbe a pomoci chorým, ako aj za rodiny chorých a zomierajúcich a tiež za duše zosnulých. V krakovskej provincii sme od začiatku rozbehli tzv. "Ružencový štít" na zastavenie šírenia koronavírusu vo svete. Tento štít trvá 24 hodín denne a každá sestra sa modlí jednu časť sv. ruženca v stanovenom čase. Naša komunita sa tiež pripojila k tomuto štítu modlitby. Sr. Veronika je zapojená aj do hodinovej modlitby v Arche. Sr. Dominika je nablízku svojim žiakom a študentom cez online vyučovanie. Pondelkové adorácie, ktoré v tejto dobe nemôžu byť verejné, obetujeme tiež na spoločný úmysel za zastavenie šírenia koronavírusu.

Čítať ďalej...

Veľká noc 2020

Myšlienky na Veľký piatok

Prečo sa ľakať, že nevládzeš niesť tento kríž bez slabosti? Ježiš cestou na Kalváriu trikrát padol. A ty, úbohé malé dieťa, nepodobalo by si sa svojmu Snúbencovi, keby si nechcelo stokrát padnúť ak treba, aby si Mu dokázalo svoju lásku tým, že vstaneš s väčšou odhodlanosťou ako pred pádom.

On, Kráľ kráľov sa tak znižuje, že Jeho Tvár bola skrytá a nikto ju nespoznal.

Náš Pán zomrel na kríži v smrteľných mukách. A predsa to bola tá najkrajšia smrť z lásky... Zomrieť z lásky neznamená zomrieť vo vytržení.

sv. Terézia od Dieťaťa Ježiša a Svätej Tváre

 

Myšlienky na Veľký štvrtok

Orol večnosti, Ty ma chceš živiť svojou božskou podstatou, mňa, biedne stvoreniatko, ktoré by upadlo do ničoty, keby mi Tvoj božský pohľad nedával v každom okamihu život.

Mysli na to, že Ježiš vo svätostánku je tu pre teba, len pre teba.

V "Nasledovaní Krista" som našla peknú myšlienku... "Náš Pán sa na Olivovej hore tešil všetkej sláve trojjediného Boha, a predsa jeho smrteľný strach nebol menej trýznivý." Uisťujem Vás, že niečo z toho chápem, lebo to sama pociťujem.                              

sv. Terézia od Dieťaťa Ježiša a Svätej Tváre

Vyhľadávanie

Prihlásenie