Sestra

Po piatich rokoch juniorátu sestra skladá svoje večné sľuby a stáva sa tak právoplatnou členkou kongregácie. Potom nasleduje pre každú sestru stála formácia.

Vyhľadávanie

Prihlásenie