Šieste modlitbové stretnutie

27. apríla 2018 sa v našom kláštore uskutočnilo šieste modlitbové stretnutie ctiteľov Karmelu a karmelitánskeho škapuliara. Témou tohto stretnutia bola Modlitba - priateľský rozhovor s Bohom. Stretnutie viedol o. Miloš Viktorín, bosý karmelitán, ktorý momentálne pôsobí na Starých Horách. Okrem našej komunity sa stretnutia zúčastnili aj členovia svetského rádu bosých karmelitánov a členovia škapuliarskeho bratstva. Po privítaní nasledovala prednáška.

Prednáška: files/o__Milos_Viktorin_OCD_Modlitba.mp3

Po prednáške bol čas na vzájomné zdieľanie sa. V našej kláštornej kaplnke potom nasledovala krátka adorácia pred Najsvätejšou Oltárnou Sviatosťou. Po nej sa slávila sv. omša s vešperami. Pri sv. omši prijali štyria prítomní karmelitánsky škapuliar a boli prijatí do škapuliarskeho bratstva. Po sv. omši ešte pokračovali priateľské rozhovory a zdieľanie sa. Stretnutie obohatilo všetkých prítomných, za čo sme Pánu Bohu veľmi vďačné. FOTO

Piate modlitbové stretnutie

8. marca 2018 sa v našom kláštore uskutočnilo piate modlitbové stretnutie ctiteľov Karmelu a karmelitánskeho škapuliara. Témou tohto stretnutia bol sv. Jozef - ochranca Karmelu. Okrem našej komunity sa stretnutia zúčastnili aj členovia svetského rádu bosých karmelitánov a členovia škapuliarskeho bratstva. Prednášku viedla naša sr. Dominika. Po prednáške nasledovalo zdieľanie. Po nej sme mali adoráciu pred Eucharistickým Kristom. Na záver sme sa pomodlili vešpery. FOTO

Štvrté modlitbové stretnutie

26. januára 2018 sa v našom kláštore uskutočnilo štvrté modlitbové stretnutie ctiteľov Karmelu a karmelitánskeho škapuliara. Témou tohto stretnutia bola Panna Mária - Kráľovná a Matka. Stretnutie viedol o. Dušan Hricko, bosý karmelitán, ktorý momentálne pôsobí v Banskej Bystrici na Urpíne. Okrem našej komunity sa stretnutia zúčastnili aj členovia svetského rádu bosých karmelitánov a členovia škapuliarskeho bratstva. Po privítaní nasledovala prednáška.

 

Prednáška: files/dtart-0p3st.mp3

Po prednáške bol čas na vzájomné zdieľanie sa. V našej kláštornej kaplnke potom nasledovala sv. omša s vešperami a po nej krátka adorácia pred Najsvätejšou Oltárnou Sviatosťou. Stretnutie obohatilo všetkých prítomných, za čo sme Pánu Bohu veľmi vďačné. FOTO

Tretie modlitbové stretnutie

10. novembra 2017 sa v našom kláštore uskutočnilo tretie modlitbové stretnutie ctiteľov Karmelu a karmelitánskeho škapuliara. Témou tohto stretnutia bol sv. Eliáš a história Karmelu. Stretnutie viedol o. Stanislaw Miernik, bosý karmelitán, ktorý pôsobí na Starých Horách. Okrem našej komunity sa stretnutia zúčastnili aj členovia svetského rádu bosých karmelitánov, členka inštitútu Elianum a členovia škapuliarskeho bratstva. Po privítaní nasledovala prednáška.

Prednáška: files/o__Stanislaw_Miernik_OCD_Historia_Karmelu.mp3

Po prednáške bol čas na vzájomné zdieľanie sa. V našej kláštornej kaplnke potom nasledovala sv. omša a prijatie záujemcov do karmelitánskeho škapuliara. Na záver sme sa spoločne pomodlili vešpery. Stretnutie obohatilo všetkých prítomných, za čo sme Pánu Bohu veľmi vďačné. FOTO

Obliečka a 1. sľuby

23. septembra 2017 o 11. 30 hod. sa v Lodži v Poľsku v karmelitánskom kostole sv. Jozefa uskutočnila slávnosť obliečky a 1. sľubov šiestich našich sestier. Slávnosť mala medzinárodný charakter, keďže tri sestry boli Poľky, dve Bielorusky a jedna Slovenka - sr. Zuzana S. Na tejto krásnej slávnosti okrem našej slovenskej komunity boli prítomné aj sestry z Čiech, Bieloruska a Lotyšska. Pri slávnostnej sv. omši sestry zložili svoje prvé sľuby na jeden rok a prijali karmelitánsky habit. Na záver slávnosti po modlitbe zasvätenia dostali nové rehoľné meno. Naša sr. Zuzana prijala meno: sr. Mária Alžbeta od Predrahej Krvi Srdca Ježišovho. Sestry neoprofesky začnú svoj juniorát – ďalšiu etapu formácie - v určených domoch. Sr. Mária Alžbeta bude v rehoľnom dome v Czernej. FOTOGALÉRIA

VI. celoslovenské stretnutie ctiteľov karmelitánskeho škapuliara

Dnes, 29. júla 2017 sa na Starých Horách konalo VI. celoslovenské stretnutie ctiteľov karmelitánskeho škapuliara. Spolu s pútnikmi z celého Slovenska sa zúčastnila tejto milej slávnosti aj polovica našej komunity :) Hosťom, hlavným celebrantom a kazateľom bol o. biskup Mons. Jozef Haľko. Na tomto stretnutí sme mali možnosť opäť si viac prehĺbiť náš vzťah k Panne Márii a význam škapuliara v našom živote. FOTO

Homília o. biskupa Mons. Jozefa Haľka: files/Halko.m4a

 

Čítať ďalej...

Druhé modlitbové stretnutie

19. mája 2017 sa v našom kláštore uskutočnilo druhé modlitbové stretnutie ctiteľov Karmelu a karmelitánskeho škapuliara. Témou tohto stretnutia bola Charizma Karmelu. Stretnutie viedol o. karmelitán Miloš Viktorín, ktorý pôsobí v Banskej Bystrici. Okrem našej komunity sa stretnutia zúčastnili aj členovia svetského rádu bosých karmelitánov a členovia škapuliarskeho bratstva. Po privítaní nasledovala prednáška.

 

Čítať ďalej...

Prvé modlitbové stretnutie

24. marca 2017 sa v našom kláštore uskutočnilo prvé modlitbové stretnutie ctiteľov Karmelu a karmelitánskeho škapuliara. Témou tohto stretnutia bol karmelitánsky škapuliar. Stretnutie viedol o. karmelitán Zenon, ktorý pôsobí v Banskej Bystrici. Okrem našej komunity sa stretnutia zúčastnili aj členovia svetského rádu bosých karmelitánov, členovia škapuliarskeho bratstva a záujemcovia, ktorí chceli prijať škapuliar. V úvode stretnutia po privítaní sme priblížili celú karmelitánsku rodinu. O. Zenon, OCD v prednáške objasnil úctu k Panne Márii a vysvetlil v čom spočíva pobožnosť karmelitánskeho škapuliara. Pri vzájomnom zdieľaní sa si mohli prítomní prehĺbiť túto tému. V našej kláštornej kaplnke nasledovala adorácia v tichu a sv. omša. Po nej záujemcovia prijali karmelitánsky škapuliar. Na záver sme sa pomodlili vešpery. Toto stretnutie obohatilo všetkých prítomných, za čo sme Pánu Bohu veľmi vďačné. FOTO Druhé stretnutie sa uskutoční 19. mája 2017 na tému Charizma Karmelu.

Čítať ďalej...

Vyhľadávanie

Prihlásenie