Režim dňa

Náš deň pozostáva z modlitby, práce a rekreácie.

Na modlitby sa schádzame štyrikrát denne:

 • skoro ráno
 • na poludnie
 • večer
 • pred spánkom 

Z liturgie hodín nás zaväzuje ak sa dá spoločne – modliť sa:

 • posvätné čítanie
 • ranné chvály
 • modlitba cez deň
 • vešpery
 • kompletórium

Okrem toho:

 • hodina rozjímania
 • sv. ruženec
 • duchovné čítanie

Dvakrát do dňa máme spoločnú rekreáciu – oddych – po obede a po večery, spolu dve hodiny.

Od 14.00 - do 15.00 ja tzv. hodina prísneho mlčania. V túto hodinu, ak je taká možnosť, môže sestra využiť na svoje potreby (duchovné čítanie, písanie listov,...).

Ostatné hodiny dňa sú určené na prácu.

                                             

Vyhľadávanie

Prihlásenie