Kandidatúra - Aspirát

Vám, mladí, hovorím: ak počujete Kristovo pozvanie, neodmietajte ho! Odvážne nastúpte veľkú cestu svätosti, ktorú vytýčili vynikajúci svätí a sväté, keď šli za Kristom. Buďte verní ideálom, typickým pre váš vek, ale neváhajte prijať Boží plán, ak vás on sám vyzve, aby ste hľadali svätosť v zasvätenom živote. Obdivujte všetky Božie činy vo svete, ale dokážte uprieť pohľad aj na skutočnosti, ktoré sú nepominuteľné. Tretie tisícročie čaká na vklad viery a iniciatívy mnohých mladých zasvätených, aby sa svet stal radostnejším miestom, schopným prijať Boha a v ňom všetkých jeho synov a dcéry.

(sv. Ján Pavol II., Vita Consecrata, b. 106)

Odpoveďou na Kristovo pozvanie žiť láskou je prijatie cesty k zjednoteniu s Ním. Tento proces, rozložený v čase, nazývame formáciou.

Formácia v našej kongregácii trvá 9 rokov do večných sľubov.

Aspirát je prvou etapou formácie. Trvá približne 2 mesiace, ale môže byť predĺžený, ak kandidátka ešte študuje. Aspirantky v tomto období ešte nie sú v klauzúre. S komunitou sestier sa stretávajú v kaplnke pri modlitbách a tiež pri práci, ktorá je mimo klauzúry a rekreácii. Prizerajú sa komunite a naopak. Je to čas, kedy si nanovo kladú otázku: "Kým je pre mňa Ježiš?", "Čo očakávam od rehoľného života?",  o motivácii prijatého rozhodnutia. 

 
 
 

Vyhľadávanie

Prihlásenie