o. Anzelm (Boží služobník)

Otec Anzelm Matej Gądek sa narodil 24. februára 1884 v Marszowiciach (Maršoviciach), v krakovskej diecéze.

V roku 1901 prijal v Czernej (Černej) karmelitánsky habit. V noviciáte sa úplne zasvätil Panne Márii, Matke Božej.

Teologické štúdiá získal v Ríme a tu bol aj 25. júla 1907 vysvätený za kňaza.

V roku 1920 bol vymenovaný za prvého provinciála obnovenej poľskej provincie bosých karmelitánov. Snažil sa naspäť získať  predtým zrušené kláštory a horlivo sa staral o hlboký duchovný život jednotlivých karmelitánskych komunít.

V roku 1921 spolu s Janinou Kierocińskou (Kieročinskou) – Teréziou od sv. Jozefa založil kongregáciu sestier karmelitánok Dieťaťa Ježiša.

Zomrel v Łodzi (Lodži) 15. októbra 1969 v povesti svätosti. Od roku 2008 trvá beatifikačný proces Božieho služobníka o. Anzelma v Kongregácii pre svätorečenia v Ríme.

Vyhľadávanie

Prihlásenie