Informácie pre kandidátky

Kandidátka, ktorá cíti povolanie do Karmelu Dieťaťa Ježiša musí spĺňať tieto podmienky:

⇒ má mať správny úmysel vstupu - láska k Bohu a služba blížnym - modlitbou, obetou a skutkami lásky

⇒ má byť katolíčkou

⇒ do 30. roku života

⇒ má byť fyzicky a psychicky zdravá (pred vstupom sa vyžaduje potvrdenie od všeob. lekára a psychológa)

Kandidátka pred vstupom do kongregácie má mať najmenej jeden alebo dva roky intenzívnejší kontakt so sestrami.

Celá formácia (do deviatich rokov) je v Poľsku.

 

 

 

Vyhľadávanie

Prihlásenie