Novéna ruží k sv. Terézii od Dieťaťa Ježiša

Novéna ruží k sv. Terézii od Dieťaťa Ježiša

„Svoj čas v nebi budem tráviť tak, že budem konať dobro na zemi. Nechám padať dážď ruží“. sv. Terézia od Dieťaťa Ježiša

Páter Putigan, SJ začal 3.12. 1925 novénu k sv. Terézii od Dieťaťa Ježiš, ktorou prosil o dôležitú milosť. Aby vedel, či je vypočutý, žiadal znamenie. Prosil, aby dostal do daru ružu ako garanciu získania milosti. Nikomu nepovedal o novéne, ktorú robil. Na tretí deň dostal žiadanú ružu a získal aj milosť. Začal ďalšiu novénu. Dostal ďalšiu ružu a ďalšiu milosť. A tak sa rozhodol rozšíriť „zázračnú“ novénu, ktorú nazval novénou ruží.

Dnes sa táto novéna koná na celom svete... Je možné ju začať v ktorýkoľvek deň mesiaca. Obvykle ju tí, ktorí si uctievajú sv. Teréziu, robia od 9. do 17. v danom mesiaci.

Modlitba novény

Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, ďakujem ti za všetky tvoje dary a milosti, ktorými si obohatil dušu tvojej služobníčky sv. Terézie od Dieťaťa Ježiš a od Svätej Tváre, učiteľky Cirkvi, počas jej dvadsiatich štyroch rokov, ktoré strávila na tejto zemi. Pre zásluhy tejto tvojej služobníčky, udeľ mi milosť, o ktorú tak veľmi prosím /tu sa vyjadrí milosť, ktorú chceme získať/, ak je to v zhode s tvojou svätou vôľou a pre dobro mojej duše.
Pomôž mojej viere a mojej nádeji, ó, sv. Terézia od Dieťaťa Ježiš a od Svätej Tváre; uskutočni ešte raz svoj prísľub, že budeš svoj čas v nebi tráviť konaním dobra na zemi a dovoľ, aby som dostal ružu ako znak milosti, o ktorú prosím.

Modlí sa 24-krát Sláva Otcu... ako poďakovanie Bohu za dary, ktoré udelil Terézii počas dvadsiatich štyroch rokov jej pozemského života.

Za každým Sláva Otcu... nasleduje invokácia:
„Svätá Terézia od Dieťaťa Ježiša a od Svätej Tváre, oroduj za nás!“

Vyhľadávanie

Prihlásenie