Chválospev lásky sv. Terézie

CANTICLE OF LOVE

https://www.youtube.com/watch?v=DdGnPG-yWdY

Chválospev lásky sv .Terézie

Aký veľký a nežný je náš Boh,

ktorý sa usmial na biednych,

naveky bude moje srdce spievať nový chválospev lásky.

 

Poďte všetci, ktorí ste hladní, všetci, ktorí ste smädní,

všetci, ktorí túžite po naplnení,

Boh milosti čaká na vás,

ako matka čaká na svoje dieťa,

ó, poďte k živej rieke,

nebojte sa svojich slabostí,

navždy verte milosrdnej Božej láske.

 

Cez tiene tejto noci,

láska ma bude viesť svojim svetlom,

prítomnosť skrytá pred mojim zrakom,

až kým oblaky sa nerozplynú,

pod tvojim upreným pohľadom som rozkvitla

ako ruža vo svite slnka.

So srdcom plným radosti dávam všetko tajomstvu lásky.

 

V pokoji prídem pred teba,

s prázdnymi rukami,

spoliehajúc sa iba na tvoju milosrdnú lásku.

 

Cez závoj sa mi vyjaví tvoja tvár,

zahalená krása vykúpaná v slzách,

budem sa deliť o chlieb hriešnikov,

ako lupienky ruže sú všade.

 

Ó, môj Bože, budem spievať o tvojej láske,

v tento večný deň,

v tento večný dnešok.

 

Spaľujúci oheň lásky ma zmenil, pozdvihol ma k chvále,

jej vôňa napĺňa celú zem,

vťahuje nás do seba.

až do večnosti,

pridajme sa k refrénu,

naveky spievajúc  o milosrdnej Božej láske.

Chválospev lásky, pieseň lásky, v tento večný deň budem spievať, spievať o tvojej   láske.                                                                               

 

Preklad: Mgr. Tatiana Hudecová

Vyhľadávanie

Prihlásenie