Litánie k sv. Terézii od Dieťaťa Ježiša a Svätej Tváre

Litánie k sv. Terézii od Dieťaťa Ježiša a Sv. Tváre

Pane, zmiluj sa,
Kriste, zmiluj sa,
Pane, zmiluj sa,

Otec, na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,
Duch Svätý, Bože,
Svätá Trojica, jeden Boh,
Svätá Mária, oroduj za nás,
Svätá Božia Rodička,
                                                    

Svätá Panna panien,

Svätá Terézia od Dieťaťa Ježiša,

Svätá Terézia, ctihodná služobníčka Pána,
Svätá Terézia, blaženosť svojich rodičov,
Svätá Terézia, okrasa prvoprijímajúcich,
Svätá Terézia, veľká milovníčka modlitby,
Svätá Terézia, vrúcna ctiteľka Panny Márie,
Svätá Terézia, Pannou Máriou zázračne uzdravená,
Svätá Terézia, ponížená ctiteľka Prevelebnej Sviatosti oltárnej,
Svätá Terézia, oduševnená za svätý Karmel,
Svätá Terézia, malá nevesta Kristova,
Svätá Terézia, svedomitá rehoľníčka,
Svätá Terézia, v srdci ponížená,
Svätá Terézia, mučeníčka lásky Božej,
Svätá Terézia, obeta za kňazov,
Svätá Terézia, horlivo sa modliaca za misie,
Svätá Terézia, opovrhujúca pozemským bohatstvom,
Svätá Terézia, ľalia čistoty,
Svätá Terézia, hodna zvláštnej lásky Božského Srdca,
Svätá Terézia, preniknutá túžbou po mučeníctve,
Svätá Terézia, veľká v trpezlivosti,
Svätá Terézia, veselá krížoch a trápeniach,
Svätá Terézia, zrkadlo poníženosti,
Svätá Terézia, nasledovaniahodný príklad dôvery v Boha,
Svätá Terézia, potecha chorých,
Svätá Terézia, útočisko utláčaných,
Svätá Terézia, pomocníčka v pokušeniach,
Svätá Terézia, mocná orodovníčka za hriešnikov,
Svätá Terézia, vodkyňa malých duší,
Svätá Terézia, vená v maličkostiach,
Svätá Terézia, sužovaná túžbou po nebi,
Svätá Terézia, v smrti odovzdaná do vôle Božej,
Svätá Terézia, od Boha mnohými zázrakmi oslávená,
Svätá Terézia, orodovníčka pri Božom tróne,
Svätá Terézia, patrónka misií a misionárov,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane,
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane,
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

V. Oroduj za nás, sv. Terézia.
R. Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

Modlime sa:
Pane Ježišu Kriste, ty si povedal:
"Ak nebudete ako deti, nevojdete
do Božieho kráľovstva!"
Daj, prosíme, aby sme sv. Teréziu
nasledovali prostým a pokorným srdcom tak,
aby sme dosiahli večnú odmenu.
Lebo ty žiješ a kraľuješ s Bohom Otcom
v jednote s Duchom Svätým
po všetky veky vekov.
Amen.

Vyhľadávanie

Prihlásenie