Stretnutie kurzu Samuel

V nedeľu 6. októbra 2019 sa v našom kláštore uskutočnilo prvé stretnutie kurzu Samuel druhého a nultého ročníka. Raz v mesiaci sa stretávame vždy v inom kláštore. Mladým v kurze prajeme vytrvalosť a radosť zo stretnutia s Božím Slovom. FOTO

 

Novéna k sv. Terézii od Ježiša

Od 6. októbra sa na slávnosť sv. Terézie Avilskej pripravujeme modlitbou novény.

Sv. Terézia od Ježiša (Avilská alebo Veľká), španielska mystička, zakladateľka reformovaných (bosých) karmelitánok; cirkevná učiteľka, spolupatrónka Európy.

Narodila sa v Avile v Španielsku 28. marca roku 1515. Vstúpila do karmelitánskej rehole, kde veľmi pokročila na ceste dokonalosti a mala mystické zjavenia. Podujala sa zreformovať svoju rehoľu, pričom musela znášať veľa príkoria, ale nezlomným duchom dokázala všetko prekonať. Napísala aj niekoľko kníh naplnených hlbokou náukou a potvrdených vlastnou skúsenosťou. Zomrela v Albe de Tornes 4. októbra roku 1582.

Čítať ďalej...

Slávnosť sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša a Svätej Tváre

30. september je dňom výročia smrti sv. Terézie z Lisieux, patrónky našej kongregácie. Na vigíliu sviatku sme si ju v našej kaplnke uctili slávnostnou sv. omšou, ktorú celebroval o. Miloš Viktorín, bosý karmelitán. Spolu s nami sv. Terezku oslávili aj študentky bývajúce u nás a ďalší hostia. Po sv. omši nasledoval obrad požehnania ruží. Je to tradičný obrad na sviatok sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša, ktorá povedala, že po svojej smrti bude sypať dážď ruží milostí. Po ňom sme si uctili relikvie Oslávenkyne :) a vylosovali si myšlienky - slová sv. Terezky. Po duchovnom slávení sme pokračovali v milom agapé. Nové študentky sa zoznámili so všetkými sestrami komunity. FOTO

 

Vyhľadávanie

Prihlásenie