12. júla si pripomíname...

12. júla si pripomíname deň odchodu do večnosti našej matky zakladateľky Terézie Kierocińskej. V tomto roku je to 76. výročie.

Janina Terézia Kierocińska sa narodila 14. júna 1885 vo Wieluni ako siedme dieťa manželov Kierocińských. V roku 1909 stretla o. Anzelma Gądka, bosého karmelitána, ktorý sa stal jej duchovným vodcom. On ju uviedol do karmelitánskej špirituality. Pod jeho vplyvom vstúpila do svetského rádu bosých karmelitánov v Krakove. Neskôr ako spoluzakladateľka 25 rokov viedla Kongregáciu sestier karmelitánok Dieťaťa Ježiša založenú o. Anzelmom. Zomrela 12. júla 1946 v Sosnovci. Od roku 1988 trvá beatifikačný proces Božej služobnice Matky Terézie v Kongregácii pre svätorečenia v Ríme.

Čítať ďalej...

6. deň novény k Panne Márii Škapuliarskej

12. júl

Úvodná modlitba

Preblahoslavená Panna Mária. Cirkev ťa nazýva Kráľovnou Karmelu. S hlbokou pokorou padáme k tvojim nohám, zvelebujeme ťa, milostivá Matka a k tebe s pozdvihnutými srdcami voláme. Oroduj za nás! Vyslyš úpenlivé prosby našich sŕdc, ktoré ti počas deviatich dní budeme predkladať, a prijmi našu úctu, ktorej si právom hodna.

Šiesty deň

Svätá Božia Rodička, oroduj za nás teraz i v hodine našej smrti. Buď nám na pomoci v tomto okamihu, ktorý nám môže priniesť úsvit večnej blaženosti, alebo noc večného zatratenia. Vtedy ukáž, že si našou Matkou, a získaj pre nás tú milosť, ktorú si prisľúbila nositeľom tvojho svätého rúcha. Príď Matka, v tej hodine k nám, aby sme ti mohli ustavične ďakovať za víťazstvo.

R. Amen.

Čítať ďalej...

5. deň novény k Panne Márii Škapuliarskej

11. júl

Úvodná modlitba

Preblahoslavená Panna Mária. Cirkev ťa nazýva Kráľovnou Karmelu. S hlbokou pokorou padáme k tvojim nohám, zvelebujeme ťa, milostivá Matka a k tebe s pozdvihnutými srdcami voláme. Oroduj za nás! Vyslyš úpenlivé prosby našich sŕdc, ktoré ti počas deviatich dní budeme predkladať, a prijmi našu úctu, ktorej si právom hodna.

Piaty deň

Mária, matka Ježiša Krista, pôvodcu večného pokoja, daj nám pocítiť pokoj, ktorý svet dať nemôže. Ochraňuj svojich vyvolených v boji, ktorí vedú s nepriateľmi spásy. Daruj nám stály pokoj, aby naše srdcia, naplnené vďakou, nikdy nezabudli na tvoje prisľúbenia a zostali verné záväzkom vyplývajúcim z prijatia svätého škapuliara.

Čítať ďalej...

Vyhľadávanie

Prihlásenie