Správy z miniinternátu

V minulom akademickom roku niekoľko študentiek bývajúcich u nás úspešne skončilo svoje vysokoškolské štúdium. Od 23. septembra 2019 sme v novom školskom akademickom roku privítali nové študentky, ktoré budú počas svojho štúdia bývať u nás. Všetkým ôsmym študentkám prajeme hojnosť Božích milostí, síl a pevnú vôľu.

Novéna k sv. Terézii od Dieťaťa Ježiša a Sv. Tváre

Od 22. septembra sa začína novéna k sv. Terézii od Dieťaťa Ježiša a Svätej Tváre, patrónke našej kongregácie.

Deviatnik ku cti sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša

Prvý deň (22. september) - Túžby

Sme slabí. Svätá Terézia, ty vieš, čo to znamená. Prežívala si svoju nemohúcnosť, ale úbohosť sa stala tvojou výsadou. Pomôž nám získať "oči a srdce orla" a túžiť po tom, čo nám chce dobrý Boh darovať.

"Ó, Najsvätejšia Trojica, jediný Bože! Túžim milovať ťa a pôsobiť, aby ťa milovali, túžim pracovať na oslavu svätej Cirkvi, zachraňujúc duše na zemi a vyslobodzujúc duše trpiace v očistci. Túžim dokonale plniť tvoju vôľu a dosiahnuť stupeň slávy, ktorý si mi pripravil vo svojom kráľovstve; skrátka, túžim stať sa svätou. Cítim však svoju nemohúcnosť, a preto ťa prosím, môj Bože, ty sám buď mojou Svätosťou!"

Čítať ďalej...

Pozvánka na celoslovenské stretnutie

Vyhľadávanie

Prihlásenie