Pozývame na pondelkové adorácie

Srdečne vás pozývame na spoločné chvíle s Pánom: pondelky v našej kaplnke o 18.00 hod. na vešpery a hodinovú adoráciu v tichu.

Adorácia bude:

5. september 2022

12. september 2022

19. september 2022

26. september 2022

 

 

 

Nový prírastok v kongregácii

Od 15. augusta máme v kongregácii nový prírastok. Naša Slovenka Magdaléna začala obdobie postulátu v Baliciach pri Krakove. Prajeme a vyprosujeme jej hojnosť Božích milostí a požehnania na ceste za Pánom.

Čítať ďalej...

Sv. Eliáš, prorok a náš otec

20. júlaslávime sviatok SV. ELIÁŠA, PROROKA A NÁŠHO OTCA

Prorok Eliáš vystupuje vo Svätom písme ako Boží muž, ktorý chodí neustále v Božej prítomnosti, zo všetkých síl bojuje za kult jediného pravého Boha a je zapálený veľkou horlivosťou za jeho chválu. Jeho zákon bránil na hore Karmel v čase slávneho boja, a potom bol obdarený hlbokou skúsenosťou živého Boha. Na mníšsku tradíciu Eliáša nadviazali prví pustovníci, ktorí sa na tejto hore zhromaždili v 12. storočí, položili tu základ mníšskeho života a prijali spôsob života veľkého proroka ako aj Bohorodičky za svoju duchovnú náplň.

 

Čítať ďalej...

Vyhľadávanie

Prihlásenie