125. výročie sebaobetovania sa sv. Terézie Milosrdnej Láske

,,Deviateho júna tohto roku, na sviatok Najsvätejšej Trojice, sa mi dostalo milosti pochopiť viac ako kedykoľvek predtým, ako si Ježiš želá byť milovaný.”(1) Týmito slovami sv. Terézia z Lisieux približuje Matke Agnese v Rukopise A svoj nový objav. Terézia bola veľmi vnímavá a citlivá na Božie vnuknutie, a hľadanie pravdy bolo pre ňu prioritou. Vieme, že vždy chcela robiť Bohu radosť a túžila po najdokonalejšom prejave svojej lásky voči

 

Čítať ďalej...

Slávnosť Najsvätejšej Trojice

Milí naši priatelia. Dnes je nedeľa - slávnosť Najsvätejšej Trojice. Ponúkame vám ako duchovný pokrm na dnešný deň nádhernú modlitbu francúzskej karmelitánky sv. Alžbety od Najsvätejšej Trojice. Môžete si jej slová vytlačiť a vziať so sebou na popoludňajšiu prechádzku, či odpočinok v prírode. A keď sa váš pohľad zatúla niekde do trávy a spočinie na drobnom trojlístku, pripomeňte si, že trojlístok je symbolom Najsvätejšej Trojice. Často sa môžete stretnúť s týmto symbolom v našich chrámoch, kde zdobí okná či stĺpy. Že ste ho ešte nevideli???......Ale áno, určite. Len ste si to pravdepodobne vôbec neuvedomili.....

 

Čítať ďalej...

Zoslanie Ducha Svätého

Slávnosť Zoslania Ducha Svätého – Turíce sa slávi 50 dní po Veľkej noci. Skončí sa tak veľkonočné obdobie. V deň Turíc (po skončení siedmich veľkonočných týždňov) sa Kristova Veľká noc završuje vyliatím Ducha Svätého, ktorý je zjavený, daný a udelený ako božská osoba. V ten deň je plne zjavená Najsvätejšia Trojica. Od toho dňa je Kráľovstvo, ktoré ohlasoval Kristus, otvorené pre tých, čo v neho veria. Vyliatím Ducha Svätého v deň Turíc bola Cirkev zjavená svetu.

Do 4. storočia slávili kresťania na Turíce nielen koniec veľkonočného obdobia,

 

Čítať ďalej...

Vyhľadávanie

Prihlásenie