Kvetná - palmová nedeľa

Z Rečí svätého biskupa Ondreja Krétskeho

(Oratio 9 in ramos palmarum: PG 97, 990-994)

Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, Kráľ Izraela

Poďte, vystúpime aj my na Olivovú horu; poďme naproti Kristovi, ktorý sa dnes vracia z Betánie a dobrovoľne ide v ústrety tomu úctyhodnému a blaženému umučeniu, aby zavŕšil tajomstvo našej spásy.

Čítať ďalej...

Slávnosť sv. Jozefa, Ženícha Panny Márie

19. marec - v tomto roku sa slávnosť presunula na 20. marca kvôli 4. pôstnej nedeli - je v Karmeli  vždy milou slávnosťou. Sv. Jozefa si uctieva mnoho rádov, reholí a spoločností, a tak je to aj v karmelitánskom ráde a karmelitánskych kongregáciách. Tento deň je pre našu komunitu v Nitre o to slávnostnejší, pretože náš rehoľný dom a kaplnka sú pod patrocíniom sv. Jozefa.

Keď uvažujeme o svätom Jozefovi, prvá vec, ktorá nám prirodzene príde na um je skutočnosť, že bol najoddanejším, najnábožnejším mužom, aký kedy žil. Žiadna iná ľudská bytosť nebola nikdy tak oddaná vo svojej službe Kristovi a Márii, ako svätý Patriarcha z Nazareta. V tom spočíva jeho hlavný úspech a jeho najväčšia chvála.

Netreba ani hovoriť, že najistejšie znamenie osobnej úcty k svätému Jozefovi je v tom, že sa k nemu často modlíme. Jeho dobrí priatelia vždy k nemu volali v čase potreby, keď boli v pochybnostiach, alebo znechutení.

Nehovoríme len o modlitbe vyprosujúcej. Samozrejme , že máme prosiť tohto svätca, aby nám pomohol v našich materiálnych potrebách, ako je nájdenie zamestnania, alebo úspech v práci. Ale tu myslíme na modlitbu na vyššej úrovni. Z tohto hľadiska k svätému Jozefovi by

Čítať ďalej...

OZNAM

OZNAM pre tých, ktorí k nám chodia na pondelkovú večernú adoráciu: Zajtra 20. marca 2023 ADORÁCIA NEBUDE. Ďakujeme za pochopenie. Prajeme pokojný pôstny čas.

9. deň novény k sv. Jozefovi so sv. Teréziou

9. deň novény k sv. Jozefovi so sv. Teréziou z Lisieux. https://youtu.be/KBD23hByn0k

 

 

 

 

8. deň novény k sv. Jozefovi so sv. Teréziou

8. deň novény k sv. Jozefovi so sv. Teréziou z Lisieux. https://youtu.be/1zfFDQHJ20U

 

 

 

 

7. deň novény k sv. Jozefovi so sv. Teréziou z Lisieux

7. deň novény k sv. Jozefovi so sv. Teréziou z Lisieux. https://youtu.be/zB9p4_2j890

 

 

 

 

Vyhľadávanie

Prihlásenie