Novéna k sv. Jozefovi so sv. Teréziou z Lisieux

Osoba svätého Jozefa je v Karmeli všeobecne veľmi uctievaná aj vďaka hlbokému vzťahu sv. Terézie z Avily k nemu. Mesiac marec je celý zasvätený tomuto patriarchovi a ochrancovi Karmelu a Cirkvi. Pozývame vás k spoločnej modlitbe deviatnika. Spolu so sv. Teréziou od Dieťaťa Ježiša chceme rozjímať o pestúnovi a pozemskom otcovi Božieho Syna. Vyprosujme si nanovo potrebné milosti k dobrému životu.

1. deň novény: https://youtu.be/Sp3r0ESXlAY

Veľkopôstne karmelitánske duchovné cvičenia

Začíname obdobie veľkého pôstu. Opäť dávame do pozornosti karmelitánske duchovné cvičenia. www.exercicie-online.karmel.at Prajeme všetkým milostivý a požehnaný pôstny čas.

 

 

Udalosť v našom Karmeli

14. februára 2023 naša Slovenka, sr. Magdaléna začala vo svojej formácii obdobie kanonického noviciátu. Obrad prijatia do noviciátu sa uskutočnil v provinciálnom dome v Baliciach pri Krakove. Sr. Magdaléne vyprosujeme na tento krásny a milostivý čas hojnosť Božieho požehnania a potrebných milostí.

 

Deň zasväteného života

Pri príležitosti 27. svetového dňa zasväteného života, ktorý Cirkev slávi na sviatok Obetovania Pána, sme spolu s inými rehoľnými sestrami a bratmi pôsobiacimi na území Nitrianskeho biskupstva 4. februára v sobotu ďakovali za dar zasvätenia na Nitrianskom hrade.
Na stretnutie nás tradične pozval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Stretnutie sa začalo sv. omšou v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma, ktorú celebroval biskup Viliam Judák s pomocným biskupom Petrom Beňom a rehoľnými kňazmi. Po sv. omši nasledovala prednáška v aule kňazského seminára.
 

Obetovanie Pána

Dnešný sviatok Obetovania Pána je aj dňom zasväteného života. 

Modlitbová pobožnosť k sv. Terézii od Dieťaťa Ježiša

V stredu večer k nám pozývame na spoločnú modlitbu so sv. Teréziou od Dieťaťa Ježiša a Svätej Tváre - či už naživo alebo v duchovnom spojení cez náš YouTube kanál: Sestry karmelitánky Dieťaťa Ježiša - CSCIJ. Link vám vopred pošleme.

Vyhľadávanie

Prihlásenie