Správy z našej komunity

V nedeľu 24. marca 2019 k nám zavítala vzácna návšteva, naša generálna matka s dvomi sestrami. V pondelok naše dve sestry odcestovali späť do Poľska. Generálnu matku sme s radosťou hostili do stredy 27. marca.

 

 

Slávnosť sv. Jozefa u nás

19. marca 2019 sme v našom kláštore slávili odpust - hody, keďže náš dom a kaplnka sú zasvätené sv. Jozefovi, ženíchovi Panny Márie. Po večernom rozjímaní a vešperách sme slávili slávnostnú sv. omšu, ktorú celebroval o. Dušan Hricko, bosý karmelitán. V homílii nám priblížil osobu slávneho Patriarchu a niekoľko svedectiev z vlastného a komunitného života ako sa sv. Jozef vždy postaral o tých, ktorí mu dôverujú. Na slávnosti boli prítomné aj študentky bývajúce u nás a priatelia nášho domu. Po sv. omši sme pokračovali v hodoch pri malom agapé. FOTO

 

Slávnosť sv. Jozefa

19. marca slávi Cirkev slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie. Tento deň je v Karmeli  vždy milou slávnosťou. Sv. Jozefa si uctieva mnoho rádov, reholí a spoločností, a tak je to aj v karmelitánskom ráde a karmelitánskych kongregáciách. Pre našu komunitu v Nitre je o to slávnostnejší, pretože náš rehoľný dom a kaplnka sú pod patrocíniom sv. Jozefa.

Čítať ďalej...

Novéna k sv. Jozefovi

Dnes - 10. marca začína novéna k sv. Jozefovi, ktorý je v Karmeli, ale aj v celej Cirkvi veľmi uctievaný aj vďaka sv. Terézii od Ježiša. V roku 1870 pápež Pius IX. vyhlásil sv. Jozefa za patróna všeobecnej Cirkvi. Pápež Lev XIII. zhrňuje učenie Cirkvi ohľadom sv. Jozefa takto: Božská domácnosť, ktorú Jozef riadil ako s otcovskou autoritou, obsahovala začiatok novej Cirkvi. Najsvätejšia Panna je matkou všetkých kresťanov, lebo je Ježišovou matkou a preto, že ich porodila na vrchu Kalvárie uprostred neopísateľných Vykupiteľových utrpení. Ježiš je takpovediac prvorodeným z kresťanov, ktorí sú jeho bratmi adopciou a vykúpením. Z týchto úvah uzatvárame, že požehnaný Patriarcha sa musí pozerať na celé množstvo kresťanov, ktorí tvoria Cirkev, ako na osobitným spôsobom zverených jeho opatere. Toto je jeho nespočetná rodina roztrúsená po všetkých zemiach, nad ktorými vládne určitým druhom otcovskej autority, lebo je manželom Márie a otcom Ježiša Krista. Takto je to v súlade s rozumom, a

Čítať ďalej...

12. modlitbové stretnutie

8. marca 2019 sa v našom kláštore uskutočnilo 12. stretnutie ctiteľov Karmelu a karmelitánskeho škapuliara. Témou tohto stretnutia bola SV. TERÉZIA OD DIEŤAŤA JEŽIŠA. Stretnutie viedol o. Miloš Viktorín, bosý karmelitán, ktorý pôsobí na Starých Horách. Okrem našej komunity sa stretnutia zúčastnili aj členovia svetského rádu bosých karmelitánov a členovia škapuliarskeho bratstva a priaznivci karmelitánskej špirituality. Po privítaní nasledovala prednáška. PREDNÁŠKA

Čítať ďalej...

Veľkopôstna modlitba

"Pane a Vládca môjho života, zažeň odo mňa ducha lenivosti, nedbalosti, lakomstva a prázdnych rečí.
 Udeľ mne, svojmu nehodnému služobníkovi ducha čistoty, pokory, trpezlivosti a lásky.
 Áno Pane a Vládca, daj aby som poznal svoje hriechy a neodsudzoval svojho brata, lebo ty si zvelebený na veky vekov. Amen."

Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Bože, očisť moje hriechy a zmiluj sa nado mnou. Mnoho ráz som zhrešil, Pane, odpusť mi.

Čítať ďalej...

Vyhľadávanie

Prihlásenie