3. deň novény k sv. Terézii od Dieťaťa Ježiša

Tretí deň (24. september) - Náš brat

Úvodná modlitba

Nebeský Otče, ty si sv. Teréziu od Dieťaťa Ježiša vyvolil, aby nás učila ceste úplnej dôvery. Ona nás predišla na tejto malej a kráľovskej ceste detstva a mohla z vlastnej skúsenosti povedať: "Nedostatok dôvery uráža Pána" a "Moja nádej nebola nikdy sklamaná". Na príhovor sv. Terézie mi pomôž v mojej úpenlivej prosbe a posilni moju dôveru v tvoju dobrotu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

"Ježiš je skrytý poklad, skryté bohatstvo."

Ježišu, môj brat! Ty si sa nám stal celkom podobným, aby si bol našou cestou, pravdou

Čítať ďalej...

2. deň novény k sv. Terézii od Dieťaťa Ježiša

Druhý deň (23. september) - Náš Otec

Úvodná modlitba
Nebeský Otče, ty si sv. Teréziu od Dieťaťa Ježiša vyvolil, aby nás učila ceste úplnej dôvery. Ona nás predišla na tejto malej a kráľovskej ceste detstva a mohla z vlastnej skúsenosti povedať: "Nedostatok dôvery uráža Pána" a "Moja nádej nebola nikdy sklamaná". Na príhovor sv. Terézie mi pomôž v mojej úpenlivej prosbe a posilni moju dôveru v tvoju dobrotu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

"Rozjímam o modlitbe Otče náš. Aké je to úžasné, že môžem volať Boha naším Otcom."

Pane, Ježišu Kriste, ty sám si nás naučil volať vznešeného Boha naším Otcom. Ty si cesta k Otcovi. Rozmnož vo mne detskú lásku a posilni radostné vedomie, že On vie o všetkom, 

Čítať ďalej...

Novéna k sv. Terézii od Dieťaťa Ježiša

Dnes, 22. septembra sa začína novéna k sv. Terézii od Dieťaťa Ježiša. 

Deviatnik ku cti sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša 

Úvodná modlitba (Opakuje sa každý deň)

Nebeský Otče, ty si sv. Teréziu od Dieťaťa Ježiša vyvolil, aby nás učila ceste úplnej dôvery. Ona nás predišla na tejto malej a kráľovskej ceste detstva a mohla z vlastnej skúsenosti povedať: "Nedostatok dôvery uráža Pána" a "Moja nádej nebola nikdy sklamaná". Na príhovor sv. Terézie mi pomôž v mojej úpenlivej prosbe a posilni moju dôveru v tvoju dobrotu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Čítať ďalej...

Pozývame na pondelkové adorácie

Srdečne vás pozývame na spoločné chvíle s Pánom: pondelky v našej kaplnke o 18.00 hod. na vešpery a hodinovú adoráciu v tichu.

Adorácia bude:

5. september 2022

12. september 2022

19. september 2022

26. september 2022

 

 

 

Nový prírastok v kongregácii

Od 15. augusta máme v kongregácii nový prírastok. Naša Slovenka Magdaléna začala obdobie postulátu v Baliciach pri Krakove. Prajeme a vyprosujeme jej hojnosť Božích milostí a požehnania na ceste za Pánom.

Čítať ďalej...

Sv. Eliáš, prorok a náš otec

20. júlaslávime sviatok SV. ELIÁŠA, PROROKA A NÁŠHO OTCA

Prorok Eliáš vystupuje vo Svätom písme ako Boží muž, ktorý chodí neustále v Božej prítomnosti, zo všetkých síl bojuje za kult jediného pravého Boha a je zapálený veľkou horlivosťou za jeho chválu. Jeho zákon bránil na hore Karmel v čase slávneho boja, a potom bol obdarený hlbokou skúsenosťou živého Boha. Na mníšsku tradíciu Eliáša nadviazali prví pustovníci, ktorí sa na tejto hore zhromaždili v 12. storočí, položili tu základ mníšskeho života a prijali spôsob života veľkého proroka ako aj Bohorodičky za svoju duchovnú náplň.

 

Čítať ďalej...

Vyhľadávanie

Prihlásenie