Stretnutie s terciármi

Foto zo sobotného stretnutia našej komunity s členmi nitrianskeho spoločenstva Svetského rádu bosých karmelitánov (terciárov), ktorí sa v našom rehoľnom dome stretávajú raz v mesiaci. Hlavnou témou stretnutia bola osoba našej matky zakladateľky Terézie Janiny Kierocińskej, ktorá bola svojho času tiež karmelitánskou terciárkou. V úvodnom slove sr. Veronika predstavila tému stretnutia a sr. Monika v prednáške priblížila osobu a životné dielo Matky Terézie.

 

 

Veľkopôstna modlitba

Pane a Vládca môjho života,... Tejto modlitbe môžeme najvýstižnejšie prisúdiť prívlastok veľkopôstna modlitba, lebo práve ona najvýraznejšie vystihuje podstatu liturgických pôstnych úkonov. Tradícia ju pripisuje jednému z veľkých učiteľov duchovného života - sv. Efrémovi Sýrskemu. Sv. Efrém pochádzal z nábožnej rodiny z Mezopotámie. Keď dospel a dal sa pokrstiť odišiel do púšte, kde sa učil duchovnému životu pokáním. Tu strávil niekoľko rokov. Keď sa vrátil chodil po kraji a priviedol mnoho duší (aj heretikov) k obráteniu. Keď sa sv. Efrém dozvedel o veľkom kazateľovi sv. Bazilovi Veľkom, vybral sa za ním do Kapadócie, aby sa s ním mohol 

Čítať ďalej...

Slávnosť sv. Jozefa

Dnes oslavujeme patróna nášho domu a kaplnky svätého Jozefa, Ženícha Panny Márie. Svätý Jozef, prosíme ťa, vypros nám u svojho Syna Ježiša Krista potrebné milosti, aby sme sa s horlivosťou snažili žiť podľa Božej vôle. Na facebooku nájdete aj maľby, ktoré maľovala naša sestra Marcelina Jachimczak, CSCIJ. Originály sa nachádzajú v materskom kláštore v Sosnowci v Poľsku. https://www.facebook.com/Karmelit%C3%A1nky-Die%C5%A5a%C5%A5a-Je%C5%BEi%C5%A1a-109889017377423

 

3. až 9. deň novény k sv. Jozefovi

3. deň novény k sv. Jozefovi so svätými Karmelu - so sv. Jánom od Kríža https://youtu.be/yJ6zDZ2zmtI

4. deň novény k sv. Jozefovi so svätými Karmelu - so sv. Teréziou od Dieťaťa Ježiša a Svätej Tváre https://youtu.be/FlvLAFsvX-A

5. deň novény k sv. Jozefovi so svätými Karmelu - so sv. Alžbetou od Najsvätejšej Trojice, bosou karmelitánkou https://youtu.be/WQMVVwHVYh4

 

Čítať ďalej...

2. deň novény k sv. Jozefovi

2. deň novény k sv. Jozefovi - so sv. Teréziou od Ježiša (Avilskou)

https://youtu.be/r7PtHXOpssY

 

 

 

 

Novéna k sv. Jozefovi 2022

Nasledujúcich deväť dní vás pozývame k spoločnej modlitbe novény k sv. Jozefovi. Deviatnikom nás budú sprevádzať svätí karmelitánskeho rádu. Link novény na jednotlivý deň nájdete na našom youtube kanály https://www.youtube.com/channel/UCW7pMs_J-PLF5ieDf0-EMRw a na facebooku: Karmelitánky Dieťaťa Ježiša.

1. deň novény k sv. Jozefovi - s Pannou Máriou, Kráľovnou a ozdobou Karmelu

https://www.youtube.com/watch?v=FeSyboW7yBQ

Vyhľadávanie

Prihlásenie