Svätosť je ovocím lásky

,,Najdrahší v Kristovi. Je nemožné sa s vami nepodeliť o veľkú radosť, ktorú dnes prežívame v našom Karmeli.(...) Vo všetkých našich kláštoroch na celom svete sa vznášajú k nebu vrúcne vďaky za to, že Pán vyvýšil a poctil svoju Malinkú služobnicu tým, že ju môžeme tu na zemi nazývať svätou.”(1)

 

Týmito slovami začal svoj príhovor náš zakladateľ o. Anzelm od sv. Andreja

 

Čítať ďalej...

Mária - kvet Karmelu a sv. Šimon Stock

16. mája si pripomíname významnú osobnosť Karmelu sv. Šimona Stocka, rehoľníka. Pôvodom bol Angličan, veľmi známy v XIII. stor. Podľa tradície bol pustovníkom a po príchode karmelitánov do Anglicka vstúpil do rádu. V roku 1251, keď bol generálnym predstaveným, mu Panna Mária darovala škapuliar ako výsadu a znak ochrany pre Karmel. Šimon Stock zomrel v Bordeaux. Bol uctievaný pre veľkú svätosť a výnimočnú úctu k preblahoslavenej Panne Márii. Jeho kult bol na niektorých miestach rozšírený už v XV. stor. V nasledujúcom storočí prijali v celom ráde jeho sviatok, ktorý bol ustálený na 16. mája. Je považovaný za autora modlitby k Panne Márii Flos Carmeli.

Čítať ďalej...

Fatimská Panna Mária a Karmel

13. mája slávime spomienku na Fatimskú Pannu Máriu. Tento deň si pripomíname aj výročie atentátu na teraz už svätého Jána Pavla II., ktorý bol postrelený, ale vďaka Matke Božej zostal nažive. Dobre známe sú nám aj udalosti zjavenia Panny Márie trom fatimským deťom: Lucii, Františkovi a Hyacinte. Majú fatimské zjavenia a karmelitánska spiritualita niečo spoločné?

 

Čítať ďalej...

S Terezkou na dnešný deň

8.mája 1884 Terezka ako jedenásťročná prvýkrát pristúpila k svätému prijímaniu. A čo o tomto dni hovorí sama Terezka?...

Čítať ďalej...

Príčina našej radosti

Rozjímaním nad invokáciou „Príčina našej radosti“ z loretánskych litánií sa chceme v týchto májových dňoch poďakovať Pánovi za milosti, ktoré nám udelil a udeľuje skrze svoju a našu Matku Máriu.  

Príčina našej radosti

Predstavme si seba v nebi, pred Matkou Božou, medzi anjelmi a zástupmi svätých, ktorí v radosti plesajú okolo jej trónu. Prosme Pána o milosť, aby Panna Mária bola príčinou radosti už tu na zemi.

Čítať ďalej...

Info :)

S radosťou vám oznamujeme, že od 1. mája sme prítomné aj na facebooku :) ako Karmelitánky Dieťaťa Ježiša. Mesiac máj je mariánskym mesiacom. S Pannou Máriou, Kráľovnou Karmelu chceme na virtuálnej sieti byť s vami a pre vás. Prajeme požehnaný čas.

 

Vyhľadávanie

Prihlásenie