Slávnosť všetkých svätých

Cirkev už po stáročia spája s touto slávnosťou nádej na vzkriesenie. Je to deň radosti, a nie strachu. Pre iných je smrť realitou, ktorú treba prijať. Po vzkriesení Krista sa nachádzame na ceste do večného mesta, kde nás očakáva blaženosť všetkých tých, ktorí boli Pánom oslávení. To má byť zmyslom Slávnosti všetkých svätých.
Začiatky slávenia sviatku Všetkých svätých nás vedú až do 4. storočia po Kristovi. Svätý Efrém Sýrsky (306 - 373) a sv. Ján Zlatoústy (354 - 407) už poznajú sviatok všetkých svätých mučeníkov, ktorý sa slávil 13. mája, prípadne na prvú nedeľu po Turícach. Ešte aj v dnešnom gréckom kalendári sa táto nedeľa volá Nedeľa svätých.

Čítať ďalej...

Betlehemská cesta - 25. október

Toto je dôvera

Pred týždňom, 15. októbra, na slávnosť sv. Terézie Avilskej, Sv. Otec František zverejnil novú apoštolskú exhortáciu venovanú sv. Terézii z Lisieux.
 
 

Misijná nedeľa 2023

Dnes je misijná nedeľa. V modlitbách pamätáme na všetkých misionárov a misionárky na celom svete a prosíme o nové misijné povolania. Obzvlášť ďakujeme Pánu Bohu za 50. výročie karmelitánskych misií v Afrike.
Sv. Terézia od Dieťaťa Ježiša a Svätej Tváre, oroduj za nás!
Viac sa o našich misiách dozviete na našom webe: https://misje.karmelitanki.pl/
 
 
 
 

Slávnosť sv. Terézie od Ježiša (Avilskej)

Dnes máme v Karmeli slávnosť sv. Terézie od Ježiša (Avilskej), reformátorky rádu a učiteľky Cirkvi. Okrem toho si naša kongregácia pripomína 54. výročie odchodu do večnosti nášho otca zakladateľa Anzelma Gądka.

Teresa de Ahumada, veľká svätica karmelitánskeho rádu, sa narodila 28. marca 1515 v Avile v Španielsku. Keď mala dvadsať rokov, vstúpila do kláštora Vtelenia v Avile a urobila veľké pokroky na ceste evanjeliovej dokonalosti. Keď sa rozhodla reformovať rád, stretali ju mnohé ťažkosti a prekážky. Posilnená Božou milosťou ich však všetky statočne znášala z lásky k Pánovi. V roku 1562 založila v Avile prvý reformovaný kláštor a v ňom prijala meno Terézia od Ježiša. Napísala duchovné spisy, v ktorých ukazuje cestu zjednotenia s Bohom a vydáva svedectvo o hlbokých mystických zážitkoch. Zomrela v Albe de Tormes 4. októbra 1582. Za svätú ju vyhlásil pápež Gregor XV. v roku 1622 a

 

Čítať ďalej...

Deviatnik k sv. Terézii od Ježiša (Avilskej)

Dnes sa v Karmeli začíname modliť novénu - deviatnik k sv. Terézii o Ježiša (Avilskej). Túto novénu nahrali pred tromi rokmi sestry bosé karmelitánky v Detve.

1. deň novény k sv. Terézii od Ježiša

https://www.youtube.com/watch?v=CNAoO95L7Rw&list=PLo9NSIwQQfbAqObsdSXJBsx8Wl86JIe6S&index=1

Čítať ďalej...

Vyhľadávanie

Prihlásenie