Novéna k Duchu Svätému

O niekoľko dní budeme sláviť zoslanie Ducha Svätého. Pripraviť sa na túto slávnosť môžeme aj modlitbou novény k Duchu Svätému. https://modlitba.sk/?p=7921

 "Naozaj si obdivuhodné, Božie Slovo, v Duchu Svätom, keď spôsobuješ, že ťa on tak vlieva do duše, aby sa celkom spojila s Bohom, počala Boha, poznala Boha a okrem Boha v ničom nehľadala záľubu. A Duch Svätý prichádza do duše označený drahocennou pečaťou krvi Slova, čiže zabitého Baránka. Ba viac, táto krv ho pobáda, aby prišiel, hoci aj sám Duch sa hýbe a túži prísť." sv. Mária Magdaléna de Pazzi

Nanebovstúpenie Pána

Čo nám chce sv. Terezka v dnešný sviatočný deň Nanebovstúpenia Pána povedať? "Pretože Ježiš opäť vystúpil na nebesia, môžem Ho nasledovať iba podľa stôp, ktoré zanechal. Ale aké žiarivé sú tieto stopy, aké príjemné fluidum majú! Stačí mi len pozrieť sa do svätého evanjelia... a viem, ktorým smerom mám bežať." (sv. Terézia z Lisieux)

Skutky apoštolov − Sk 1, 1-11

Pred ich očami sa vzniesol

Milý Teofil, v prvej knihe som rozprával o všetkom, čo Ježiš robil a učil od začiatku až do dňa, keď dal skrze Ducha Svätého príkazy apoštolom, ktorých si vyvolil, a vzatý bol do neba. Po svojom umučení im poskytol mnoho dôkazov, že žije, keď sa im štyridsať dní zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve. A keď s nimi stoloval, prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby

Čítať ďalej...

100. narodeniny sv. Jána Pavla II.

18. mája 2020 si celý svet pripomenie a oslávi 100. výročie narodenia veľkého pápeža našich čias, svätého Jána Pavla II. Svätý Otec Jána Pavol II. oroduj za nás!

 

Vyhľadávanie

Prihlásenie