Mária v živote Karmelu

Mesiac máj je mesiacom Panny Márie. V ňom si pripomíname aj deň matiek, v ktorom ďakujeme Bohu za naše mamy. Pri loretánskych litániách a rozjímaniach ďakujeme Pánovi, že nám dal svoju Matku, aby bola aj našou Matkou. Ďakujeme, že smieme byť tiež jej deťmi. Je našou Matkou, Kráľovnou, Ochrankyňou a Orodovníčkou.

Mariánska úcta má hlboké korene v Božom Slove a má pevný základ v pravdách kresťanskej náuky. Mariánsky kult má svoj počiatok

Čítať ďalej...

Sv. Jozef, robotník

Dnešný deň sme slávili spomienku na sv. Jozefa, robotníka. Keďže náš kláštor a kaplnka sú zasvätené sv. Jozefovi, ženíchovi Panny Márie, tento deň bol pre nás o to milší. A tento deň, 1. máj padol v tomto roku na prvý piatok v mesiaci. Uctili sme si Božské Srdce Ježišovo, ktoré sa obetovalo z lásky k nám. Zároveň mesiac máj je najkrajším mariánskym mesiacom.1. máj je s osobou sv. Jozefa spojený aj sviatkom práce. Cirkev nám na dnešný deň v liturgii posvätného čítania ponúka aj úryvok z pastorálnej konštitúcie Gaudium et spes Druhého vatikánskeho koncilu o Cirkvi v dnešnom svete.

 

Čítať ďalej...

Z kroniky kongregácie

V piatok, 24. apríla 2020 w Łodzi odišla do domu Otca matka Narcyza od Ducha Svätého a Nepoškvrnenej. Po veľmi dlhej a ťažkej chorobe odovzdala dušu Stvoriteľovi. Matka Narcyza (Maria Chmura) sa dožila 85. rokov života, 62. rokov prežila v kongregácii. Pohreb matky sa uskutoční v stredu, 29. apríla o 12.30 hod. w Łodzi. Sv. omšu bude celebrovať o. biskup Marek Marczak v kláštornom kostole bratov bosých karmelitánov. Pred sv. omšou bude modlitba sv. ruženca. NAŽIVO

V perspektíve blížiaceho sa jubilea, 100. výročia založenia našej kongregácie (1921-2021) môžeme presvedčivo povedať, že matka Narcyza zohrala dôležitú úlohu v dejinách kongregácie. Pre sestry bola svedkom viery a vernosti charizme kongregácie. Do Karmelu Dieťaťa Ježiša vstúpila v r. 1958

Čítať ďalej...

Vyhľadávanie

Prihlásenie