Najsvätejšie Srdce Ježišovo

Najsvätejšie Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami!

135. narodeniny

14. júna naša matka zakladateľka oslávila v nebi svoje 135. narodeniny.

Myšlienka o Eucharistii

Vyhľadávanie

Prihlásenie