Karmelitánske aktuality

Milí priatelia, chceme sa s vami podeliť, ako my - naša komunita, ale aj sestry našej kongregácie - pomáhame v boji s koronavírusom. Predovšetkým modlitbou. Za všetkých chorých, nakazených koronavírusom, zdravotný personál a lekárov, ktorí sú v nasadení pri liečbe a pomoci chorým, ako aj za rodiny chorých a zomierajúcich a tiež za duše zosnulých. V krakovskej provincii sme od začiatku rozbehli tzv. "Ružencový štít" na zastavenie šírenia koronavírusu vo svete. Tento štít trvá 24 hodín denne a každá sestra sa modlí jednu časť sv. ruženca v stanovenom čase. Naša komunita sa tiež pripojila k tomuto štítu modlitby. Sr. Veronika je zapojená aj do hodinovej modlitby v Arche. Sr. Dominika je nablízku svojim žiakom a študentom cez online vyučovanie. Pondelkové adorácie, ktoré v tejto dobe nemôžu byť verejné, obetujeme tiež na spoločný úmysel za zastavenie šírenia koronavírusu.

Čítať ďalej...

Veľká noc 2020

Myšlienky na Veľký piatok

Prečo sa ľakať, že nevládzeš niesť tento kríž bez slabosti? Ježiš cestou na Kalváriu trikrát padol. A ty, úbohé malé dieťa, nepodobalo by si sa svojmu Snúbencovi, keby si nechcelo stokrát padnúť ak treba, aby si Mu dokázalo svoju lásku tým, že vstaneš s väčšou odhodlanosťou ako pred pádom.

On, Kráľ kráľov sa tak znižuje, že Jeho Tvár bola skrytá a nikto ju nespoznal.

Náš Pán zomrel na kríži v smrteľných mukách. A predsa to bola tá najkrajšia smrť z lásky... Zomrieť z lásky neznamená zomrieť vo vytržení.

sv. Terézia od Dieťaťa Ježiša a Svätej Tváre

 

Vyhľadávanie

Prihlásenie