Modlitbové stretnutie 15. 3. 2024

Srdečne pozývame. 

140.výročie narodenia o. Anzelma

 

Januárové správy

V polovici januára sa v Poľsku uskutočnila XIX. generálna kapitula našej kongregácie. V čase trvania kapituly bol jeden deň vyhradený pre sestry zo zahraničia, ktoré reprezentovali krajinu, v ktorej slúžia. Slovensko prezentovala naša sr. Veronika.
Na generálnej kapitule bola zvolená nová generálna predstavená: s. Wiktoria od sv. Michala archanjela (Renata Szczepańczyk). V novom úrade - službe jej vyprosujeme hojnosť potrebných milostí a svetlo Ducha Svätého.
 
V sobotu 26. januára sa trištvrte našej komunity zúčastnilo na oslavách menín našej sr. provinciálnej, ktorá bola v tom čase už zvolená za generálnu vikáriu. Sestry z krakovskej provincie ďakovali sr. Arnolde za doterajšiu službu v tomto úrade.
 

Vyhľadávanie

Prihlásenie