Novéna pred narodením Ježiša Krista

Dnes začíname deviatnik - novénu pred narodením Ježiša Krista.

Novénu pripravila naša sr. Veronika minulého roku a spolu sme ju naspievali a nahrali.

1. deň novény - 16. december

https://youtu.be/fGxDy7-263Q?si=HBoTaocxLm3Z7Eau

2. deň novény - 17. december

https://youtu.be/AD1gCGkaypY?si=5n-c5ZZ_8DcFtIlH

3. deň novény - 18. december

https://youtu.be/bzaI2mBtapg?si=nK_tsEWFEO-U7FHD

4. deň novény - 19. december

https://youtu.be/Ux9YsnUUh8k?si=01Cqi9ntuMCqEWo1

5. deň novény - 20. december

https://youtu.be/fJZ47ankcPk?si=x2SNUAdjxviiWwX-

6. deň novény - 21. december

https://youtu.be/FNNKkUsyQyg?si=MiD2ZTkMXWJzJAkF

7. deň novény - 22. december 

https://youtu.be/UESDnEIUM3Y?si=vAyzqJozAnGboQZ1

8. deň novény - 23. december 

https://youtu.be/LF6ZgkT63dY?si=YpoSJCEtrUGj08yD

9. deň novény - 24. december

https://youtu.be/_AUndgM4n7M?si=-TQ8apMmih98Iecm

Slávnosť sv. Jána od Kríža

14. decembra celá karmelitánska rodina slávi slávnosť sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa cirkvi, nášho otca.

Juan de Yepes sa narodil v roku 1542 vo Fontiveros v Španielsku, vo veku dvadsať rokov vstúpil do Karmelu. Stal sa hlavným pomocníkom sv. Terézie pri reforme rádu. Ako bosý karmelitán prijal meno Ján od Kríža, pretože si zamiloval Kristov kríž, a prosil Boha, aby mu nikdy nechýbali utrpenia. Jeho modlitba bola vypočutá, pri reformátorskej činnosti prežíval mnohé utrpenia. Ján od Kríža ohlasoval nevyhnutnosť úplného, ale zároveň veľkodušného vnútorného zriekania sa ako cestu k dokonalému zjednoteniu s Bohom. Svoje učenie zhrnul v mysticko-asketických dielach napísaných v próze i poézii. Zomrel 14. decembra 1591 v

Čítať ďalej...

Novéna k sv. Jánovi od Kríža

Od 5. decembra začíname deviatnik k sv. Jánovi od Kríža. 

Prvý deň (5.december)

Svätý otec, Ján od Kríža, ty si bol podľa svedectva našej Matky Terézie jednou z najčistejších a najnevinnejších duší, aké Boh zachoval na svoju slávu a povýšenie Cirkvi.

Vypros nám u Boha nevinnosť života a čistotu mravov, aby sme žili bezúhonne, umierali v svätosti a zaslúžili si večnú slávu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Otče náš ..., Zdravas´ Mária ..., Sláva Otcu ...
Svätý Ján od Kríža, oroduj za nás.

 

Čítať ďalej...

Vyhľadávanie

Prihlásenie