Betlehemská cesta - 25. október

Toto je dôvera

Pred týždňom, 15. októbra, na slávnosť sv. Terézie Avilskej, Sv. Otec František zverejnil novú apoštolskú exhortáciu venovanú sv. Terézii z Lisieux.
 
 

Misijná nedeľa 2023

Dnes je misijná nedeľa. V modlitbách pamätáme na všetkých misionárov a misionárky na celom svete a prosíme o nové misijné povolania. Obzvlášť ďakujeme Pánu Bohu za 50. výročie karmelitánskych misií v Afrike.
Sv. Terézia od Dieťaťa Ježiša a Svätej Tváre, oroduj za nás!
Viac sa o našich misiách dozviete na našom webe: https://misje.karmelitanki.pl/
 
 
 
 

Vyhľadávanie

Prihlásenie