Veľká noc 2024

Všetkým prajeme a vyprosujeme požehnané a milostiplné veľkonočné sviatky. 

Palmová nedeľa

Z Rečí svätého biskupa Ondreja Krétskeho

(Oratio 9 in ramos palmarum: PG 97, 990-994)

Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, Kráľ Izraela

Poďte, vystúpime aj my na Olivovú horu; poďme naproti Kristovi, ktorý sa dnes vracia z Betánie a dobrovoľne ide v ústrety tomu úctyhodnému a blaženému umučeniu, aby zavŕšil tajomstvo našej spásy.

 

Čítať ďalej...

Slávnosť sv. Jozefa, Ženícha Panny Márie

19. marec - v tomto roku sa slávnosť presunula na 20. marca kvôli 4. pôstnej nedeli - je v Karmeli  vždy milou slávnosťou. Sv. Jozefa si uctieva mnoho rádov, reholí a spoločností, a tak je to aj v karmelitánskom ráde a karmelitánskych kongregáciách. Tento deň je pre našu komunitu v Nitre o to slávnostnejší, pretože náš rehoľný dom a kaplnka sú pod patrocíniom sv. Jozefa.

Keď uvažujeme o svätom Jozefovi, prvá vec, ktorá nám prirodzene príde na um je skutočnosť, že bol najoddanejším, najnábožnejším mužom, aký kedy žil. Žiadna iná ľudská bytosť nebola nikdy tak oddaná vo svojej službe Kristovi a Márii, ako svätý Patriarcha z Nazareta. V tom spočíva jeho hlavný úspech a jeho najväčšia chvála.

Netreba ani hovoriť, že najistejšie znamenie osobnej úcty k svätému Jozefovi je v tom, že sa k nemu často modlíme. Jeho dobrí priatelia vždy k nemu volali v čase potreby, keď boli v pochybnostiach, alebo znechutení.

Čítať ďalej...

Vyhľadávanie

Prihlásenie