Pozvánka na modlitbové stretnutie

Srdečne vás pozývame na 14. modlitbové stretnutie ctiteľov Škapuliarskej Panny Márie, ktoré sa uskutoční dňa 18. októbra 2019 v našom kláštore v Nitre od 17.00 hod. Téma štrnásteho stretnutia: Rôzne prejavy karmelitánskej spirituality. Stretnutie bude viesť bosý karmelitán. Pre záujemcov bude možnosť prijať karmelitánsky škapuliar.

50. výročie smrti nášho otca zakladateľa

15. október je pre nás - sestry karmelitánky Dieťaťa Ježiša výnimočný, pretože si okrem slávnosti sv. Terézie od Ježiša (Avilskej) v našej kongregácii pripomíname výročie smrti nášho zakladateľa o. Anzelma Gądek. Tento rok je to okrúhle 50. výročie smrti.

Otec Anzelm Matej Gądeksa narodil 24. februára 1884 v Marszowiciach (Maršoviciach), v krakovskej diecéze. V roku 1901 prijal v Czernej (Černej) karmelitánsky habit. V noviciáte sa úplne zasvätil Panne Márii, Matke Božej. Teologické štúdiá získal v Ríme a tu bol aj 25. júla 1907 vysvätený za kňaza. V roku 1920 bol vymenovaný za prvého provinciála obnovenej poľskej provincie bosých karmelitánov. Snažil sa naspäť získať  predtým zrušené kláštory a horlivo sa staral o hlboký duchovný život jednotlivých

Čítať ďalej...

Slávnosť sv. Terézie Avilskej

15. október je v celom Karmeli dňom slávnosti sv. Terézie od Ježiša, reformátorky Karmelu a učiteľky Cirkvi.

Teresa de Ahumada, veľká svätica karmelitánskeho rádu, sa narodila 28. marca 1515 v Avile v Španielsku. Keď mala dvadsať rokov, vstúpila do kláštora Vtelenia v Avile a urobila veľké pokroky na ceste evanjeliovej dokonalosti. Keď sa rozhodla reformovať rád, stretali ju mnohé ťažkosti a prekážky. Posilnená Božou milosťou ich však všetky statočne znášala z lásky k Pánovi.

Čítať ďalej...

Vyhľadávanie

Prihlásenie