Info :)

S radosťou vám oznamujeme, že od 1. mája sme prítomné aj na facebooku :) ako Karmelitánky Dieťaťa Ježiša. Mesiac máj je mariánskym mesiacom. S Pannou Máriou, Kráľovnou Karmelu chceme na virtuálnej sieti byť s vami a pre vás. Prajeme požehnaný čas.

 

Mária v živote Karmelu

Mesiac máj je mesiacom Panny Márie. V ňom si pripomíname aj deň matiek, v ktorom ďakujeme Bohu za naše mamy. Pri loretánskych litániách a rozjímaniach ďakujeme Pánovi, že nám dal svoju Matku, aby bola aj našou Matkou. Ďakujeme, že smieme byť tiež jej deťmi. Je našou Matkou, Kráľovnou, Ochrankyňou a Orodovníčkou.

Mariánska úcta má hlboké korene v Božom Slove a má pevný základ v pravdách kresťanskej náuky. Mariánsky kult má svoj počiatok

Čítať ďalej...

Sv. Jozef, robotník

Dnešný deň sme slávili spomienku na sv. Jozefa, robotníka. Keďže náš kláštor a kaplnka sú zasvätené sv. Jozefovi, ženíchovi Panny Márie, tento deň bol pre nás o to milší. A tento deň, 1. máj padol v tomto roku na prvý piatok v mesiaci. Uctili sme si Božské Srdce Ježišovo, ktoré sa obetovalo z lásky k nám. Zároveň mesiac máj je najkrajším mariánskym mesiacom.1. máj je s osobou sv. Jozefa spojený aj sviatkom práce. Cirkev nám na dnešný deň v liturgii posvätného čítania ponúka aj úryvok z pastorálnej konštitúcie Gaudium et spes Druhého vatikánskeho koncilu o Cirkvi v dnešnom svete.

 

Čítať ďalej...

Vyhľadávanie

Prihlásenie