Veľká noc 2021

Nedeľa nedieľ. Kristus slávne vstal z mŕtvych! Naozaj vstal z mŕtvych! Prajeme všetkým naším drahým rodinám, príbuzným, priateľom, známym, dobrodincom a priateľom Karmelu požehnané veľkonočné sviatky naplnené nádejou a radosťou z Kristovho vzkriesenia.

Veľká sobota

Veľká sobota. Ticho Kristovho hrobu...

Veľký piatok

Ježiš Kristus, Boží naránok, zomrel z lásky k nám...

Vyhľadávanie

Prihlásenie