Týždeň modlitieb za duchovné povolania 2024

Posolstvo Svätého Otca Františka na 61. svetový deň modlitieb za duchovné povolania

21. apríl 2024

Povolaní zasievať nádej a budovať pokoj

Drahí bratia a sestry!

Svetový deň modlitieb za povolania nás každoročne pozýva zamyslieť sa nad vzácnym darom Pánovho povolania, adresovaného každému z nás, ktorí patríme k jeho vernému

Čítať ďalej...

Správy z našej provincie

V nedeľu 7. apríla sa v Czernej pri Krakove začala kapitula našej krakovskej provincie. Dnes sestry delegátky zvolili novú sestru provinciálnu a jej radu na nasledujúce tri roky. Novou sr. provinciálnou sa stala sr. Terezitta Górka. Prajeme a vyprosujeme jej  hojnosť Božieho požehnania a potrebných milostí, zdravia a síl k tejto zodpovednej službe. 

 

 

Veľká noc 2024

Všetkým prajeme a vyprosujeme požehnané a milostiplné veľkonočné sviatky. 

Vyhľadávanie

Prihlásenie