Slávnosť sv. Terézie z Lisieux

Sv. Terézia od Dieťaťa Ježiša a Svätej Tváre, oroduj za nás! 

https://www.youtube.com/watch?v=6ti9Q5Bga78

Slávnosť našej patrónky

30. septembra srdečne pozývame k nám do kaplnky na spoločnú modlitbu posledného dňa deviatnika k sv. Terézii z Lisieux a slávnostnú sv. omšu spojenú s vešperami a požehnaním ruží. Celebrant, o. Peter Beňo, karmelitán novokňaz, nam na konci slávnosti udelí svoje novokňazské požehnanie. Tí, ktorí nebudete môcť prísť, môžete sa s nami spojiť online - prostredníctvom nášho Youtube kanála. https://www.youtube.com/@sestrykarmelitankydietatajezis/streams 

Novéna k sv. Terézii z Lisieux 2023

Od 22. septembra vás pozývame - k nám do kláštornej kaplnky alebo prostredníctvom online na našom Youtube kanáli https://www.youtube.com/@sestrykarmelitankydietataj9163/streams - na spoločnú modlitbu novény k sv. Terézii od Dieťaťa Ježiša a Svätej Tváre.  

 

Vyhľadávanie

Prihlásenie