Správy z našej komunity

Našou predstavenou nitrianskej komunity zostáva na ďalšie tri roky sr. Veronika. V tejto službe jej vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania, potrebných milostí a darov Ducha Svätého.

 

 

 

22. karmelitánske modlitbové stretnutie

Na našom YouTube kanáli si môžete pozrieť záznam z  22. karmelitánskeho modlitbového stretnutia u nás. Program stretnutia: sv. omša s vešperami, prijatie do karmelitánskeho škapuliara, prednáška: Modlitba podľa sv. Terézie Avilskej - čerpanie vody. Pripravila a predniesla ju naša sr. Oľga a na záver nasledovala adorácia. 

https://www.youtube.com/live/IPgbclipDWo?feature=shared 

 

 

 

Svätý Šimon Stock

16. mája - my na Slovensku 17. mája si pripomíname významnú osobnosť Karmelu sv. Šimona Stocka, rehoľníka. Pôvodom bol Angličan, veľmi známy v XIII. stor. Podľa tradície bol pustovníkom a po príchode karmelitánov do Anglicka vstúpil do rádu. V roku 1251, keď bol generálnym predstaveným, mu Panna Mária darovala škapuliar ako výsadu a znak ochrany pre Karmel. Šimon Stock zomrel v Bordeaux. Bol uctievaný pre veľkú svätosť a výnimočnú úctu k preblahoslavenej Panne Márii. Jeho kult bol na niektorých miestach rozšírený už v XV. stor. V nasledujúcom storočí prijali v celom ráde jeho sviatok, ktorý bol ustálený na 16. mája. Je považovaný za autora modlitby k Panne Márii Flos Carmeli.

Škapuliar sa ako Máriin odev objavuje v období, ktoré bolo pre karmelitánov ťažké. Začiatky rádu mali ďaleko od vytúženej stability. Rád bol v novom európskom prostredí málo známy, cirkevná hierarchia ako aj iné rehoľné spoločenstvá mu celkom nedôverovali a preto sa ocitol pred bezodnou priepasťou. V takejto situácii bohabojný

Čítať ďalej...

Vyhľadávanie

Prihlásenie