99. výročie založenia kongregácie

31. decembra 2020 slávime 99. výročie založenia našej kongregácie. O. Anzelm OCD (bosý karmelitán) zakladateľ našej kongregácie si za prvú predstavenú a matku kongregácie zvolil sestru Janinu Kierocińsku (1885-1946), karmelitánsku terciárku, ktorá prijala rehoľné meno matka Terézia od sv. Jozefa. Prvé sestry mali obliečku v kláštore bosých karmelitánok  v Krakove 31. decembra 1921. Odtiaľ odišli pracovať do Sosnovca, preto je materský dom práve tam.

To Dieťa je našou prvotnou regulou, naším prvotným povolaním do dokonalosti v zasnúbení s Jeho poslušnosťou, čistotou, chudobou a pokorou.

Čítať ďalej...

Narodenie Pána 2020

Deviatnik pred narodením Ježiša Krista

Od 16. - do 24. decembra prežívame už bezprostrednú prípravu - deviatnik-novénu pred narodením Pána Ježiša, Božieho Dieťaťa.

Adorujme čistú a svätú obetu Božieho Syna, ktorú zložil nebeskému Otcovi zo seba samého na uzmierenie a odpustenie našich hriechov a ochotu s akou prijal kríž od chvíle vtelenia. Uctime si ukrytý život Božieho Syna v lone Jeho Najsvätejšej Matky. Uvedomme si akou úctou Ho Mária zahŕňala v tomto svätom čase.

Čítať ďalej...

Vyhľadávanie

Prihlásenie