13. modlitbové stretnutie

10. mája 2019 sa v našom kláštore uskutočnilo 13. stretnutie ctiteľov Karmelu a karmelitánskeho škapuliara. Témou tohto stretnutia bola SV. TERÉZIA OD DIEŤAŤA JEŽIŠA II. Stretnutie viedol o. Dušan Hricko, bosý karmelitán, ktorý pôsobí na Starých Horách. Okrem našej komunity sa stretnutia zúčastnili aj členovia svetského rádu bosých karmelitánov a členovia škapuliarskeho bratstva a priaznivci karmelitánskej špirituality. Po privítaní nasledovala prednáška. PREDNÁŠKA

 

Po prednáške bolo krátke zdieľanie. Po nej sa v našej kláštornej kaplnke slávila sv. omša. Pri sv. omši prijalo dvanásť účastníkov karmelitánsky škapuliar a boli prijatí do škapuliarskeho bratstva. Na záver sv. omše sme si uctili relikvie sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša. Potom nasledovala modlitba vešpier. FOTO

Vyhľadávanie

Prihlásenie