11. modlitbové stretnutie

25. januára 2019 sa v našom kláštore uskutočnilo 11. stretnutie ctiteľov Karmelu a karmelitánskeho škapuliara. Témou tohto stretnutia bolo pokračovanie témy: sv. Ján od Kríža. Stretnutie viedol o. Ján Števkov, bosý karmelitán, ktorý pôsobí na Starých Horách. Okrem našej komunity sa stretnutia zúčastnili aj členovia svetského rádu bosých karmelitánov a členovia škapuliarskeho bratstva a priaznivci karmelitánskej špirituality. Po privítaní nasledovala prednáška. PREDNÁŠKA

Po prednáške bol čas na zdieľanie. Po nej sa v našej kláštornej kaplnke slávila sv. omša. Pri sv. omši prijala jedna účastníčka karmelitánsky škapuliar a bola prijatá do škapuliarskeho bratstva. Nasledovala modlitba vešpier. Potom pokračovali priateľské rozhovory a zdieľanie sa. FOTO

Vyhľadávanie

Prihlásenie