Desiate modlitbové stretnutie

30. novembra 2018 sa v našom kláštore uskutočnilo desiate stretnutie ctiteľov Karmelu a karmelitánskeho škapuliara. Témou tohto stretnutia bol sv. Ján od Kríža. Stretnutie viedol o. Ján Števkov, bosý karmelitán, ktorý pôsobí na Starých Horách. Okrem našej komunity sa stretnutia zúčastnili aj členovia svetského rádu bosých karmelitánov a členovia škapuliarskeho bratstva a priaznivci karmelitánskej špirituality. Po privítaní nasledovala prednáška. Prednáška

 

 

Po prednáške bol čas na zdieľanie. Po nej sa v našej kláštornej kaplnke slávila sv. omša. Pri sv. omši prijala jedna účastníčka karmelitánsky škapuliar a bola prijatá do škapuliarskeho bratstva. Nasledovala modlitba vešpier. Potom pokračovali priateľské rozhovory a zdieľanie sa. FOTO

Vyhľadávanie

Prihlásenie