Novéna k patrónovi provincie

Od 10. - do 18. novembra sa v našej krakovskej provincii pripravujeme novénou na slávnosť patróna provincie sv. Rafaela od sv. Jozefa -Kalinovského, bosého karmelitána.

Život treba prijímať taký, aký ho Boh dáva.

                                                                                                                        sv. Rafael od sv. Jozefa

Deviatnik:

Úvodná modlitba (Opakuje sa každý deň)

Svätý Rafael, vzdávame najvyšší hold Bohu za to, že ťa povolal k takej vysokej svätosti

Čítať ďalej...

Deviate modlitbové stretnutie

26. októbra 2018 sa v našom kláštore uskutočnilo deviate stretnutie ctiteľov Karmelu a karmelitánskeho škapuliara. Témou tohto stretnutia bola sv. Terézia od Ježiša - Avilská. Stretnutie viedol o. Miloš Viktorín, bosý karmelitán, ktorý momentálne pôsobí na Starých Horách. Okrem našej komunity sa stretnutia zúčastnili aj členovia svetského rádu bosých karmelitánov a členovia škapuliarskeho bratstva a priaznivci karmelitánskej špirituality. Po privítaní nasledovala prednáška. Prednáška: files/o__Milo_OCD.mp3

 

Čítať ďalej...

Pozvánka na modlitbové stretnutie

Srdečne vás pozývame na deviate modlitbové stretnutie ctiteľov Karmelu a karmelitánskeho škapuliara, ktoré sa uskutoční dňa 26. októbra 2018 v našom kláštore v Nitre od 17.00 hod. do 19.00 hod. Témou deviateho stretnutia bude SV. TERÉZIA AVILSKÁ. Stretnutie bude viesť o. karmelitán. Pre záujemcov bude možnosť prijať karmelitánsky škapuliar.

Čítať ďalej...

Správy z našej komunity

15. októbra 2018 sme slávnosť sv. Terézie od Ježiša oslávili sv. omšou v našej kaplnke. Slávnosti sa zúčastnili niektoré študentky bývajúce u nás, mladí a tiež sestry zo svetského rádu bosých karmelitánov. Slávnostnú sv. omšu celebroval p. Peter Valachovič SChP. Na konci sv. omše sme prijali novokňazské požehnanie. Po sv. omši sme sa pomodlili slávnostné spievané vešpery. Na záver sme si uctili relikvie sv. Terézie Avilskej. FOTO

 

 

Výročie smrti nášho otca zakladateľa

15. október je pre nás karmelitánky Dieťaťa Ježiša výnimočný, pretože si okrem slávnosti sv. Terézie od Ježiša (Avilskej) v našej kongregácii pripomíname aj výročie smrti nášho zakladateľa o. Anzelma Gądek. Tento rok je to 49. výročie smrti.

Otec Anzelm Matej Gądek sa narodil 24. februára 1884 v Marszowiciach (Maršoviciach), v krakovskej diecéze. V roku 1901 prijal v Czernej (Černej) karmelitánsky habit. V noviciáte sa úplne zasvätil Panne Márii, Matke Božej. Teologické štúdiá získal v Ríme a tu bol aj 25. júla 1907 vysvätený za kňaza. V roku 1920 bol vymenovaný za prvého provinciála obnovenej poľskej provincie bosých karmelitánov. Snažil sa naspäť získať  predtým zrušené kláštory a horlivo sa staral o hlboký duchovný život jednotlivých karmelitánskych komunít. V roku 1921 spolu s Janinou Kierocińskou (Kieročinskou) – Teréziou od sv. Jozefa založil kongregáciu sestier karmelitánok Dieťaťa Ježiša.

Zomrel v Łodzi (Lodži) v Poľsku 15. októbra 1969 v povesti svätosti. Od roku 2008 trvá beatifikačný proces Božieho služobníka o. Anzelma v Kongregácii pre svätorečenia v Ríme.

Čítať ďalej...

Slávnosť sv. Terézie od Ježiša

15. október je v celom Karmeli dňom slávnosti sv. Terézie od Ježiša, reformátorky Karmelu a učiteľky Cirkvi.

Teresa de Ahumada, veľká svätica karmelitánskeho rádu, sa narodila 28. marca 1515 v Avile v Španielsku. Keď mala dvadsať rokov, vstúpila do kláštora Vtelenia v Avile a urobila veľké pokroky na ceste evanjeliovej dokonalosti. Keď sa rozhodla reformovať rád, stretali jumnohé ťažkosti a prekážky. Posilnená Božou milosťou ich však všetky statočne znášala z lásky k Pánovi. V roku 1562 založila v Avile prvý reformovaný kláštor a v ňom prijala meno Terézia od Ježiša. Napísala duchovné spisy, v ktorých ukazuje cestu zjednotenia s Bohom a vydáva svedectvo o hlbokých mystických zážitkoch. Zomrela v Albe de Tormes 4. októbra 1582. Za svätú ju vyhlásil pápež Gregor XV. v roku 1622 a Pavol VI. dňa 27. septembra 1970 za učiteľku Cirkvi.

Čítať ďalej...

Vyhľadávanie

Prihlásenie