Novéna k sv. Terézii od Dieťaťa Ježiša

Od 22. septembra sa začína novéna k sv. Terézii od Dieťaťa Ježiša a Svätej Tváre.

Deviatnik ku cti sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša

Prvý deň (22. september) - Túžby

Sme slabí. Svätá Terézia, ty vieš, čo to znamená. Prežívala si svoju nemohúcnosť, ale úbohosť sa stala tvojou výsadou. Pomôž nám získať "oči a srdce orla" a túžiť po tom, čo nám chce dobrý Boh darovať.

"Ó, Najsvätejšia Trojica, jediný Bože! Túžim milovať ťa a pôsobiť, aby ťa milovali, túžim pracovať na oslavu svätej Cirkvi, zachraňujúc duše na zemi a vyslobodzujúc duše trpiace v očistci. Túžim dokonale plniť tvoju vôľu a dosiahnuť stupeň slávy, ktorý si mi pripravil vo svojom kráľovstve; skrátka, túžim stať sa svätou. Cítim však svoju nemohúcnosť, a preto ťa prosím, môj Bože, ty sám buď mojou Svätosťou!"

Čítať ďalej...

Modlitbové stretnutie

7. septembra 2018 sa v našom kláštore uskutočnilo ôsme stretnutie ctiteľov Karmelu a karmelitánskeho škapuliara. Témou tohto stretnutia bolo prehĺbenie predchádzajúcej témy Karmelitánska modlitba v dennom živote. Prednášku viedla sestra Henrieta zo svetského rádu. Ďalší členovia svetského rádu doplnili túto prednášku myšlienkami a osobnými svedectvami. Prednášku ukončilo vzájomné zdieľanie sa na tému. V našej kláštornej kaplnke nasledovala adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou.  Po adorácii nasledovala modlitba vešpier. Stretnutie obohatilo všetkých prítomných, za čo sme Pánu Bohu veľmi vďačné. FOTO

Pozvánka na modlitbové stretnutie

Srdečne vás pozývame na ôsme modlitbové stretnutie ctiteľov Karmelu a karmelitánskeho škapuliara, ktoré sa uskutoční dňa 7. septembra 2018 v našom kláštore v Nitre od 17.30 hod. do 19.00 hod. Témou  stretnutia bude prehĺbenie predchádzajúcej témy Karmelitánska modlitba v dennom živote. Po nej bude zdieľanie,  adorácia pred Najsv. Sviatosťou Oltárnou a vešpery. Sv. omša na tomto stretnutí nebude.

Vyhľadávanie

Prihlásenie