Veľká sobota

Veľká sobota. Ticho Kristovho hrobu...

Veľký piatok

Ježiš Kristus, Boží naránok, zomrel z lásky k nám...

Veľký štvrtok

Požehnaný veľký štvrtok! V deň ustanovenia kňazstva a sviatosti Eucharistie v modlitbách s vďačnosťou pamätáme na všetkých kňazov a vyprosujeme hojnosť milostí.

Vyhľadávanie

Prihlásenie